Villa Pauly


I centrala Luxemburg stad hade Gestapo mellan augusti 1940 och september 1944 ett lokalt högkvarter i Villa Pauly. I villans källarplan förhördes och torterades fångar för att framtvinga avslöjanden och erkännanden.

Nuvarande status: Bevarat med museum (2012).

Adress: 57 boulevard de la Pétrusse, 2320 Luxemburg.

Att ta sig dit: Buss.

Kommentar:

Högkvarteret var underställt ett större polisiärt administrativt område som kallades för Kripostelle Krier. Idag finns det ett museum i huset tillägnat motståndet i Luxemburg under ockupationsåren.

Litteraturtips: Höhne, Heinz: Hitlers SS och Gestapo (1967).