Skopje


I april 1941 invaderade Tyskland Jugoslavien och Grekland. Jugoslavien kom att delas upp mellan Tyskland och deras allierade (Italien, Ungern, Rumänien och Bulgarien). Bulgarien tilldelades bl.a. det f.d. jugoslaviska Makedonien. I detta område fanns drygt 7000 judar. Detta var s.k. sefardiska judar som härstammade från den iberiska halvön som deras förfäder tvingats fly ifrån i slutet på 1400-talet. På hösten 1941 införde de bulgariska myndigheterna antijudiska lagar som kom att påverka de bulgariska judarna rättsligt, ekonomiskt och politiskt. Tyskarna försökte få de bulgariska myndigheterna att lämna ut judarna inom bulgariskt territorium till tyskarna. Men bulgarerna var inte alls intresserade av detta eftersom de var fullt medvetna om vilket öde som väntade judarna. Men efter påtryckningar från tyska myndigheter så skedde en överenskommelse i början på 1943 som innebar att judar utan bulgariskt pass utlämnades till tyskarna.

Den bulgariska polisen kom därför i en omfattande aktion att arrestera ca 7300 makedonska judar. Knappt tvåhundra av dessa släpptes bl.a. pga. att de lyckades få pass utfärdade som gjorde dem till medborgare i en stat som inte var under tysk kontroll. Judarna fängslades i en tobaksfabrik i Skopje utan tillräckliga sanitära faciliteter. Brist på mat och andra förnödenheter bidrog ytterligare till att försvåra situationen. Fabriken låg intill ett befintligt järnvägsspår som underlättade de kommande deportationerna. De bulgariska myndigheterna genomförde den första deportationen den 22 mars 1943 med destination Treblinka i det ockuperade Polen. Ytterligare två transporter avgick från fabriken den närmaste veckan med samma destination. I stort sett samtliga judar som deporterades från fabriken mördades i Treblinkas gaskammare.

Förutom makedonska judar så överlämnade bulgarerna även ca 4000 judar från ett område som tidigare tillhört Grekland. Dessa judar fördes först till transitläger i Bulgarien varifrån de senare deporterades till Auschwitz där de gick samma öde till mötes som de makedonska judarna.

Nuvarande status: Bevarat med monument (2018).

Läge: 41°59'14.61"N 21°26'18.59" E

Att ta sig dit: Promenad från centrala Skopje.

Kommentar:

Tobaksfabriken existerar fortfarande och omges av ett säkerhetsarrangemang där endast behöriga har tillträde att passera grindarna. Detta blir till ett problem eftersom monumentet ligger inne på området och informationen på Internet är inte alltid tydlig om vad som gäller. Som långväga besökare är det givetvis surt att upptäcka detta på plats men beroende på vilka vakter som arbetar och hur angelägen man är så går det kanske att få till en lösning. I mitt fall slutade det med att en av vakterna gick in och tog några bilder med min telefon. I centrala Skopje finns ett museum tillägnat de makedonska judarna.

Litteraturtips: Gilberg, Martin: Holocaust: A History of the Jews of Europe During the Second World War (1987).