Akershusstranda


Vid tiden för tyskarnas anfall mot Norge i april 1940 fanns det ca 2100 judar i landet (ca 1600 norska, ca 200 utländska och ca 300 statslösa). En del lyckades fly till Sverige och Storbritannien men majoriteten blev kvar. I slutet på oktober 1942 drogs snaran åt på de kvarvarande judarna, undantagstillstånd infördes och chefen för norska statspolisen Karl Marthinsen skickade ut en order om att alla judar i Norge över 15 år ska arresteras och deras egendom konfiskeras. Norska motståndsmän hade dock via tyska kontakter fått information om de förestående arresteringarna vilket gav dem möjlighet med några timmar till godo att varna judarna. De som hann bli varnade i tid och hade möjligheten att fly gjorde detta med hjälp av motståndsgrupper, främst till Sverige.

Andra gömde sig (och lyckades hålla sig gömda fram till krigsslutet) men ca 770 blev arresterade och satta i läger och fängelser. I slutet på november 1942 började nazisterna deportera judarna med båt från hamnen i Oslo till Hamburg och Stettin och därifrån vidare med tåg till främst Auschwitz. Sammanlagt avseglade mellan november 1942 och februari 1943 fyra transporter med 767 judar. Den största transporten avgick den 26 november då D/S Donau avseglade med ca 540 judar med destination Stettin som de efter en mödosam resa anlände till den 30 november. 28 timmar senare anlände de med tåg till Auschwitz där två tredjedelar mördades efter ankomst medan övriga tills vidare valdes ut för slavarbete. Av de 767 judar som deporterades från Norge överlevde knappt 30.

Nuvarande status: Bevarat med monument (2011).

Adress: Akershusstranda, 0015 Oslo.

Att ta sig dit: Promenad från centrala Oslo.

Kommentar:

Monumentet ligger precis nedanför Akershus fästning och består åtta stycken stolar som är utspridda på en gräsmatta i närheten av kajen varifrån judarna deporterades. De tomma stolarna skall symbolisera judarnas frånvaro (deportering).

Litteraturtips: Gilbert, Martin: The Holocaust: A History of the Jews of Europe During the Second World War (1987).