Åneby


På sommaren 1940 letade den tyska säkerhetspolisen efter en lämplig plats för att upprätta ett fångläger i trakterna kring Oslo. Platsen som uppfyllde kraven låg ca två mil norr om Oslo i Nittedal intill en liten by som heter Åneby. Bygget av lägret påbörjades på sensommaren 1940 och när de första 60 fångarna anlände i mars 1941 var det nästan färdigbyggt. Dessa var gisslan som tyskarna tagit efter den första brittiska räden mot Lofoten i mars 1941 och deras uppgift blev att färdigställa lägret. Lägret bestod endast av sex baracker och det fick aldrig någon officiell status som Polizeihäftlingslager. Lägret existerade endast fram till juni samma år då fångarna flyttades till det nyupprättade Polizeihäftlingslager Grini i Baerum närmare Oslo och Åneby övertogs av Wehrmacht för militära syften. Sammanlagt satt ca 180 norska fångar i lägret

Nuvarande status: Raserat med monument (2011).

Läge: 60°06'02.51" N 10°51'56.80" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Den 4 mars 1941 utförde brittiska flottan och brittiska kommandostyrkor en lyckad räd mot tyska industrier på Lofoten. Den 27 december samma år genomfördes en andra räd eller snarare en avledningsmanöver mot Lofoten för att vilseleda tyskarna från den riktiga attacken mot Vaagso öarna mellan Trondheim och Bergen.

Litteraturtips: Kogon, Eugen: SS-Staten (1977).