Bergen Gestapo HQ


På Veiten 3 i centrala Bergen hade Gestapo (SIPO) sitt regionala högkvarter som omfattade fylkene (motsvarande svenska län) Hordaland, Sogn och Fjordande. Byggnaden var nybyggd och det enda som tyskarna behövde göra var att bygga fyra st. fångceller på fjärde våningen. Dit fördes norska medborgare som misstänktes tillhöra motståndsgrupper för att förhöras, inte sällan under s.k. skärpta förhör som innehöll tortyr och misshandel för att tvinga fram information eller erkännanden. I folkmun gick högkvarteret under namnet Gestapohuset. Minst sex personer dog i fängelset till följd av skärpta förhör. Lägren Ulven och Espeland låg under Bergens Gestapo. Chef för Bergens Gestapo var i tur och ordning Gerhard Friedrich Flesch, Hans Wilhelm Blomberg och Ernst Weimann. De två första dömdes till döden och avrättades efter kriget medan Weimann frigavs 1953.

Nuvarande status: Bevarat med museum (2019).

Adress: Veiten 3, 5012 Bergen.

Att ta sig dit: Promenad från centrala Bergen.

Kommentar:

De fyra fångcellerna kom efter kriget att användas som förråd och först ca 70 år senare beslöt man att inrätta ett museum på fjärde våningen. Det är tänkt att detta ska öppnas under 2020, men för den intresserade går det att besöka fångcellerna om man kontaktar museum föreningen.

Felaktigt kallas oftast dessa högkvarter för Gestapos högkvarter fast det i egentligen var säkerhetspolisen (SIPO) och säkerhetstjänstens (SD) högkvarter där Gestapo var en underordnad avdelning. Anledningen till att man ofta refererar till Gestapos högkvarter beror dels på att det var de som hade kontakten med fångarna och genomförde både förhör och tortyr för att framtvinga information och erkännanden. Men lika viktigt är att Gestapo är ett namn som är starkt värdeladdat och har en stark association till nazismens brott. Namnen säkerhetspolisen och säkerhetstjänsten är inte lika värdeladdade och har inte samma association till nazismen. De flesta länder har fortfarande polisiära myndigheter som heter säkerhetspolisen och säkerhetstjänsten utan att vi nödvändigtvis associerar dem till nazismen.

Litteraturtips: Höhne, Heinz: Hitlers SS och Gestapo (1967).