Bodö


I norra Norge och längs kusten, ca 20 mil söder om Narvik, ligger Bodö. En stad som inte nämnvärt är förknippad med andra världskriget men som likväl i slutet maj 1940 bombades av det tyska flygvapnet. Anfallet varade i ca en halvtimme med det förstörde ända ca 2/3 av staden och dödade 15 personer. Då Narvik var den centrala och strategiska krigsskådeplatsen i Nordnorge så kunde tyskarna utan strid marschera in och ockupera Bodö den 1 juni 1940. Bodös strategiska läge intill kusten gjorde den militärt intressant för tyskarna. Ganska omgående började tyskarna bygga ut kustförsvaret i händelse av att britterna försökte sig på en landstigning.

Vid Rönvika i östra Bodö på en höjd som heter Trollåsen byggde tyskarna ett fort bestående av bl.a. luftvärnskanoner, kulsprutenästen, granatkastarställningar, manskapsbunkrar, observationsbunkrar, ammunitionsförråd och signalstation. Dess strategiska läge på en höjd gjorde att tyskarna hade bra översyn om vad som pågick i Bodö och dess omnejd. Detta fort har efter kriget fått namnet Tyskhaugen.

I centrala Bodö finns en annan bunker, en s.k. Regelbau 105b MG-Kasematte. Denna bunker var en av flera som byggdes i den övre delen av Bodö och som skulle försvara hamnarna. Detta var en typisk tysk bunker med två meter tjocka betongväggar, gassäker och bemannad med sex man. Bunkern var även försedd med ett periskop för att kunna se vad som pågick på utsidan i alla riktningar och inte bara i den riktningen som kulsprutan var placerad.

Vid Jentofthaugen i centrala Bodö finns en bunker som byggdes på hösten 1943. Denna bunker tillhörde det tyska flygvapnet och fungerade som sändarstation. Den var utrustad med diverse sändare för att kunna lokalisera fientligt flyg men även för att kunna sända meddelande till andra tyska stationer/mottagare. Utanför bunkern fanns fyra st. stora antenner som var ca 25-30 meter höga. Själva bunkern mätte på utsidan ca 300 kvadratmeter medan den invändiga boytan på insidan var 108 kvadratmeter. Väggar och tak var ca 2-2,5 meter tjocka. Bemanningen var åtta personer.

Nuvarande status: Delvis bevarad/raserad med museum (2023).

Adress: Edvardsons vei 7, 8010 Bodö (Bunker museum).

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Efter kriget revs flera bunkrar medan andra föll i glömska eller försvann under mark och upptäcktes först flera decennier senare när platsen skulle bebyggas. Bunkrarnas massiva konstruktion och storlek gjorde de omöjliga att flytta och därför fick de helt enkelt bli en integrerad del i bebyggelsen. Ett annat skäl till att en del finns kvar är att de bedöms vara av kulturhistoriskt värde och är därför fredade i den bemärkelse att de inte får förstöras.

För den militärt intresserade finns det mycket att upptäcka i Bodö. ”Tyskhaugen” är full av ruiner och bunkrar och är lätt att besöka och dess topp ger en bra utsikt över staden. Bunkern vid Jentofthaugen restaurerades med mycket möda och besvär 2014 av en lokal krigshistorisk förening och är idag ett mycket intressant museum. Förutom bunkermuseet finns även Bodös krigshistoriska museum och Bodös luftfartsmuseum där det senare har en mycket intressant samling av plan från andra världskriget. Lägg därtill ett flertal bunkrar som finns utspridda i Bodö, en del tillgängliga, andra inte, men ändå sevärda på sitt sätt. 

Platserna må ligga centralt men är ändå utpridda och därför är det enklast att ta sig runt med bil.

Litteraturtips: Tamelander, Michael, Zetterling, Niklas: Den nionde april: Nazitysklands invasion av Norge 1940 (2006).