Bredtveit fängelse


I nordvästra Oslo ligger Bredtveit fängelse som på hösten 1941 blev ett fängelse för manliga politiska fångar. Fängelset var underställt norska myndigheter och vakterna var norrmän som tillhörde den norska statspolisen. Fängelset fungerade också som ett uppsamlingsläger för norska judar som skulle deporteras till läger utanför Norge, bl.a. Tyskland och Polen. Efter kriget övergick fängelset till att åter bli ett vanligt fängelse.

Nuvarande status: Bevarat (2023).

Adress: Trondheimsveien 375, 0953 Oslo.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Fängelset är 2023 ett kvinnofängelse med hög säkerhet. Inget nämns om dess förflutna.

Litteraturtips: Dahl, Hans Fredrik: Vidkun Quisling – En norsk tragedi (1993).