Bremnes fort


I norra Norge, ca 30 mil söder om Narvik ligger kuststaden Bodö vars strategiska läge vid kusten gjorde att den blev en del utav den tyska Atlantvallen som byggdes från södra Frankrike upp till nordligaste Norge. Längs den norska kusten byggdes inte mindre än ca 300 fort som en del utav det tyska kustförsvaret i händelse av en allierad invasion av Norge. 68 av dessa låg i Nordland fylke (svenska län) och ett av dessa låg vid Brömsneset (Bremnes), ca fem kilometer norr om Bodö. Bygget av fortet startades på hösten 1940 och var stridsklart redan samma höst, men utbyggnaden av fortet fortsatte dock under de kommande åren. Fortet bestod luftvärnskanoner, fältkanoner, pansarvärnskanoner, granatkastare, kulsprute- och eldkastarnästen, manskapsbunkrar, ammunitionsförråd, vattenreservoar, mäss och radarstation. På toppen av fortet byggdes en kommandobunker varifrån eventuella strider skulle ledas. Strax utanför fortet fanns även ett mindre krigsfångeläger för sovjetiska krigsfångar som användes som arbetskraft vid bygget av fortet.

Nuvarande status: Bevarat med informationstavlor (2023).

Läge: 67°19' 17.89" N 14°27' 31.94" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Efter kriget togs fortet över av den norska armén och området var avspärrat fram till 1994. Sedan dess är det ett fritidsområde och resterna från kriget är utspridda och kan besökas. Det finns även informationstavlor om platsen under kriget.

Litteraturtips: Saunder, Anthony: Hitlers´s Atlantic Wall (2014).