Faettenfjord


Ca fem mil nordöst om Trondheim ligger Faettenfjord och där låg det tyska slagskeppet Tirpitz för ankar i två omgångar. Den första omgången var mellan den 16 januari och den 2 juli 1942 och den andra omgången var mellan oktober 1942 och mars 1943. Däremellan låg hon vid Bogen strax norr om Narvik och i mars 1943 avseglade hon till Kåfjord i Nordnorge.  Faettenfjord omges av berg på båda sidor vilket försvårade flyganfall mot Tirpitz. På bergen runt om fjorden upprättades luftvärn som extra skydd för skeppet. Det brittiska flygvapnet (RAF) utförde fyra flyganfall mot Tirpitz medan hon låg i Faettenfjord men utan att skada henne. Däremot förlorade RAF ett flertal flygplan och drygt sextio besättningsmän. I oktober 1942 planerades även en attack med s.k. mänskliga torpeder. Små undervattensfarkoster manövrerade av grodmän skulle smyga sig på henne och avfyra sina torpeder och sedan återvända till moderbåten. Operationen var dock tvungen att avbrytas i sent skede pga. dåligt väder.

Nuvarande status: Bevarat med monument (2017).

Läge: 63° 33'46 N, 10° 55'42 E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Det som gör Faettenfjord extra intressant är två bevarade kassuner som ligger vid vattnet intill en brant bergssluttning. Det var vid dessa som Tirpitz låg förankrad när hon befann sig i fjorden. Trots är mer än sjuttio år fortlöpt sedan Tirpitz låg där och mitt besök så ger dem en kittlande känsla av historisk närhet. Det är dock inte det lättaste att få en närmare skymt av dem. De ligger väl dolda från vägen ovan och man måste beträda privat tomtmark för att komma åt dem. Förutom kassunerna finns det även delar av en betongtrappa kvar. Trappan börjar vid vägen ovanför kassunerna och letar sig troligtvis ända ner till vattnet. En kvalificerad gissning är att det var tyskarna som byggde trappan för att man på ett enkelt sätt skulle kunna ta sig till och från Tirpitz. Jag finner helt enkelt ingen annan förklaring till varför det annars skulle ha byggts en trappa där. Det finns även en bunker på grusvägen som leder in till Faettenfjord och den sida av fjorden som Tirpitz låg på. En kvalificerad gissning är att detta var en tysk vaktpostering. Lite längre in och vid fjordens ände finns det ett minnesmonument tillägnat de brittiska flygare som dog i samband med att Tirpitz anfölls.

Litteraturtips: Bishop, Patrick: Uppdrag Tirpitz: Så sänktes Hitlers största slagskepp (2013).