Fiskevollen


Ca tio kilometer söder om Oslo vid Fiskevollbukta började tyskarna under våren 1944 att upprätta ett arbetsläger som kallades för Fiskevollen (ibland Ljanskollen). Lägret stod klart i oktober och bestod av åtta baracker, fem för inkvartering av fångar, en barack där fångarna kunde tvätta sig, en köksbarack och en arrest. Lägret omgavs av taggtrådsstängsel och vakttorn. Det var främst norska fångar som satt i denna del av lägret. Utanför taggtråden fanns ytterligare fyra baracker för administration och logement för vaktmanskap. Även italienska, polska, franska och ryska fångar satt i lägret men dessa bodde i andra baracker precis utanför lägret.

Fångarnas huvudsakliga arbetsuppgift var att arbeta med att bygga bränsleanläggningar. Förhållandena i lägret var milda i jämförelse med andra läger. Från tysk sida så tillät man bl.a. att mat och förnödenheter fördes in i lägret från utomstående. Lägret existerade fram till krigsslutet i maj 1945 och sammanlagt satt ca 500 – 600 fångar i lägret. I juni 1945 övertog norska myndigheter lägret och internerade ca 90 s.k. ”tysketöser” i lägret. Detta var norska kvinnor som haft antingen en social eller kärleksrelation med tyskar under kriget. I oktober 1945 förflyttades dessa till ett läger på Huvudön i Oslofjorden.

Nuvarande status: Raserat med informationstavla (2023).

Läge: 59°50' 23.98" N 10°46' 38.29" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Det finns ingenting kvar utav lägret och endast en liten informationstavla informerar förbipasserande fotgängare och cyklister om det mer eller mindre okända lägret. Men som ändå var en beståndsdel i det stora komplex av läger som tyskarna upprättade i Europa under andra världskriget.

Litteraturtips: Kogon, Eugen: SS-Staten (1977).