Godthaab


I december 1935 grundade SS chefen Heinrich Himmler något som kallades för Lebensborn. Lebensborn var en plats dit rasmässigt godkända familjer och ensamstående kvinnor kunde få hjälp och rådgivning rörande graviditet och fortplantning. Vid Lebensborn kunde kvinnor även få komma och föda och vila upp sig efter förlossningen. Ansvaret för Lebensborn hamnade på en avdelning inom SS som kallades för RuSHA (SS-Rasse- und Siedlungshauptamt). RuSHA var ansvariga för säkerställandet av den ariska rasen inom SS och det var därför naturligt att Lebensborn förlades hos RuSHA. 1938 fördes dock Lebensborn (programmet) över till Himmlers personliga stab (Hauptamt Persönlicher Stab Reichsführer-SS).

En annan uppgift som låg på RuSHA:s skrivbord var att kontrollera medlemsansökningar till SS. För att tas upp i SS var männen tvungna att uppfylla vissa rasmässiga kriterier. Även när en SS man ville gifta sig underkastades hans tilltänkta maka RuSHA:s granskningar rörande dennes rasmässiga ursprung. Uppfylldes inte dessa fick inte paret Himmlers tillstånd att gifta sig. Förutom detta föll det även på RuSHA:s uppgift att undersöka det rasmässiga ursprunget på människor i länder som ockuperades av tyskarna.

Himmler eftersträvade att tillvarata alla människor, främst barn, som var av ariskt ursprung och uppfostra dem i nationalsocialistisk anda (germanisering). Rasmässigt godkända barn som kidnappats i de ockuperade länderna kunde placeras på Lebensborn innan de placerades ut i godkända tyska familjer. Ibland påstås det att Lebensborn var en avelsstation dit rasrena SS män kunde och komma och ha sex med rasmässigt godkända kvinnor i syfte att göra dem gravida, men detta är felaktigt.  

Lebensborn upprättades i redan befintliga barnhem eller andra liknande verksamheter och det första upprättades i en liten by som heter Steinhöring strax öster om München. Det upprättades ca 30 Lebensborn varav 13 låg i Tyskland (inklusive Österrike) och drygt 10 i Norge. Grovt räknat kanske ca 20 000 barn föddes på Lebensborn, ca 8000 i Tyskland.  Hur många andra barn som hamnade på Lebensborn är desto svårare att avgöra. Under kriget kidnappade tyskarna ca 250 000 barn från Östeuropa var av en del hamnade på Lebensborn innan de placerades ut i tyska familjer.

I Bårum nordväst om Oslo hade det redan 1925 upprättats ett konvalescenshem som hette Godthaab. Under 1941 rekvirerade tyskarna Godthaab och upprättade ett barnhem inom ramen för Lebensborn för barn från relationer mellan tyskar och norska kvinnor. Godthaab hade ca 160 sängplatser och var därmed det största Lebensborn som upprättades i Norge.

Nuvarande status: Bevarat (2010).

Adress: Gamle Ringeriksvei 148, 1356 Bekkestua.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Under den tyska ockupationen av Norge mellan april 1940 och maj 1945 föddes (med start i början på 1941) ca 12 000 barn som en konsekvens av relationer mellan tyskar och norska kvinnor. Ca 8000 av dessa hamnade på något av de tiotalet Lebensborn som upprättades i Norge. Av dessa var det bara drygt 1000 som föddes på Lebensborn. Efter kriget blev de norska kvinnor (tysketöser) som hade haft en kärleksrelation med tyska soldater föraktade och sågs som förrädare. En del misshandlades och deras barn bespottades som oäktingar och diskriminerades av staten på ett sätt som för tankarna tillbaka till trettiotalets Tyskland där judarna också diskriminerades pga. sitt ofrivilliga ursprung. Flera ”tysketöser” spärrades in på både fängelser och mentalsjukhus, ca 3000 utvisades till Tyskland och fråntogs sitt norska medborgarskap. Barnen hade det heller inte lätt utan sågs från norsk sida som potentiella femtekolonnare och riskerade att spärras in. Först under 2000-talet erhöll barnen en ersättning från den norska staten. Fortfarande är det många barn från olika Lebensborn som inte vet vilka deras riktiga föräldrar är. Godthaab är idag ett hälso- och rehabiliteringscenter.

Litteraturtips: Aarnes, Helle: Tyskerjentene (2009).