Grini


Grini ligger i Baerum kommun strax utanför Oslo. 1938 påbörjades ett bygge av ett kvinnofängelse som nästan var klart när tyskarna invaderade Norge i april 1940. I samband med ockupationen övertog tyskarna fängelset för att fängsla norska krigsfångar. Efter Norges kapitulation i juni 1940 förflyttades dessa fångar och fängelset övertogs av Wehrmacht. I juni 1941 övertogs fängelset av den tyska säkerhetspolisen (SIPO) som upprättade ett Polizeihäftlingslager för politiska motståndare (både män och kvinnor) som hade eller misstänktes ha samröre med motståndsrörelsen eller bara var antityska. De första fångarna kom från det nedlagda lägret Åneby ca två mil norr om Oslo. Grini var det största av samtliga sex Polizeihäftlingslager som tyskarna upprättade i det ockuperade Norge. Per definition var inte vare sig Grini eller de övriga Polizeihäftlingslager i Norge några koncentrationsläger, även om organisation var väldigt lik de officiella koncentrationslägren. Fångar skickades även från de andra polislägren i Norge till Grini, en del blev kvar på Grini medan andra deporterades vidare till bl.a. läger i Tyskland.

I februari 1942 hade antalet fångar ökat så pass att tyskarna blev tvungna att upprätta nya fångbaracker utanför fängelset. Fångarna användes för diverse arbeten både i och utanför lägret. Grini var inget läger dit fångar fördes för att avrättas och det finns bara åtta dokumenterade dödsfall. Sex utav dem avrättades den 21 juli 1944 på en plats strax utanför Grini. Dessa avrättades som en konsekvens av attentatet mot Hitler dagen innan. Ytterligare lite längre bort avrättades två unga män den 5 juli 1944. Men avrättningar av fångar på Grini tillhörde ovanligheterna. I de fall någon dömts till döden avrättades de antingen på Akershus fästning eller i Trandumskogen. Som mest satt det ca 5000 fångar samtidigt på Grini och sammanlagt under lägrets existens satt det ca 19 000 fångar. Chefen för RSHA (Rikets Centrala Säkerhetsbyrå) Reinhard Heydrich besökte Grini i september 1941.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat med museum (2011).

Läge: 59°57'19.41" N 10°35'03.55" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Även om Grini är ett bostadsområde i Baerum så kommer namnet Grini alltid att vara förknippat med lägret, om än inte kanske i samma omfattning som Dachau utanför München. Men i Norge har Grini blivit en symbol för den tyska ockupationen. Efter kriget fortsatte Grini att fungera som fängelse men då hade alla fångbaracker runt omkring själva fängelset rivits. Utanför fängelset finns det ett litet museum. När jag besökte Grini på hösten 2011 hette fängelset, Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt, och då satt bl.a. Anders Behring Breivik som begick terrordådet i Oslo och på Utøya den 22 juli 2011 i fängelset. Han är sedan dess förflyttad till annat fängelse.

Litteraturtips: Kogon, Eugen: SS-Staten (1977).