Jonsvannsveien 46


Vidkun Quisling är känd för sitt samarbete och vurmande för Hitler och Nationalsocialismen och han kommer alltid att vara förknippat med förräderi. Inte lika känd men lika hatad och föraktad är Henry Rinnan som ledde den s.k. Rinnanligan. Detta var en liga på ca 50 – 60 norska medborgare som infiltrerade den norska motståndsrörelsen och avslöjade dess medlemmar för den tyska säkerhetstjänsten i Trondheim. Fram till 1943 var ligans huvudsakliga uppgift att infiltrera och avslöja personer/grupper och överlämna informationen till tyskarna. Tyskarna tog sedan beslut om personerna skulle arresteras. Men 1943 blev ligan en del av den tyska ockupationsmakten vilket gav dem ytterligare befogenheter att själva utföra förhör, misshandel och tortyr i syfte för att tvinga fram erkännanden och medgivanden. Även mord var sanktionerat.

Officiellt kallades ligan för Sonderabteilung Lola, namnet Rinnanligan kom först efter kriget när ligan blev känd. Under kriget var det få som kände till dem. Mellan mars 1942 och februari 1943 hade ligan sitt säte på övervåningen i ett hus på Brattörgata 12 i centrala Trondheim. Men i samband med att de fick befogenheter flyttade de i september 1943 till ett hus på Jonsvannsveien 46. I husets källare inrättades både fång- och tortyrceller. Av ligan kallades huset för Bandeklosteret medan tyskarna kallade det Haus Gitta. Hundratals personer som misstänktes för antitysk verksamhet fördes till huset för att förhöras. Inte sällan förekom misshandel och tortyr, även avrättningar förekom.

Sammanlagt under kriget tros Rinnanligan vara ansvariga för att minst 83 personer dog, minst tusen personer utsattes för tortyr och misshandel och ca 1000 personer skickades till koncentrationsläger. På våren 1945 försökte medlemmar av ligan att fly till Sverige men arresterades. Elva medlemmar plus Henry Rinnan ställdes inför rätta, elva utav dem dömdes till döden och avrättades, däribland Henry Rinnan, som avrättades på Kristiansten fästning i februari 1947.

Nuvarande status: Bevarat (2017).

Adress: Jonsvannveien 46, 7491 Trondheim.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Villan som ligan flyttade till 1943 finns kvar och är idag ett privatboende och ser i stort sett ut så som den gjorde under kriget. På Justismuseet i Trondheim finns en utförligare och intressant utställning om Rinnanligan som är väl värd att besöka.

Litteraturtips: Borke, Lars: Henry Rinnan (2005).