Kongsvinger Gestapo HQ


Ca tre mil från svenska gränsen ligger Kongsvinger som under hela kriget var ett nav i den illegala trafiken mellan det ockuperade Norge och det neutrala Sverige. En trafik som innefattade kurirer, dokument, vapen och flyktingar. Tyskarna var väl medvetna om detta och när  aktiviteterna ökade under 1943 beslöt chefen för SIPO (säkerhetspolisen) och SD och underrättelsetjänsten) i Norge, SS-Oberführer Heinrich Fehlis, att stärka Gestapos närvaro i området genom att upprätta ett lokalt kontor i Kongsvinger. Kontoret slogs samman med Grepo som sedan tidigare fanns i den närliggande Sparbankens lokaler. Grepos huvudsakliga uppgift var att övervaka trafiken mellan Norge och Sverige. Gestapo (och Grepo) flyttade in i Östbanans föreningslokal i centrala Kongsvinger. Personer som misstänktes för antitysk verksamhet fördes till Gestapo för förhör och inte sällan förekom även misshandel och tortyr som en metod att tvinga fram svar eller erkännanden.

Nuvarande status: Bevarad (2022).

Adress: Sofies gate 3, 2208 Kongsvinger.

Att ta sig dit: Promenad från centrala Kongsvinger.

Kommentar:

Föreningen Östbanernes forbruksforening finns kvar i huset men det finns också andra butiker i huset. Någon liten minnestavla som jag sett på andra f.d. högkvarters byggnader finns inte vid denna.

Litteraturtips: Höhne, Heinz: Hitlers SS och Gestapo (1967).