Kristiansand statsarkivet


I januari 1942 flyttade SIPO (Säkerhetspolisen) och Gestapo sitt högkvarter från Östra Strandgatan 5 i centrala Kristiansand till Kristiansands Statsarkiv precis utanför centrum. Chefen för SIPO och Gestapo var Hauptsturmführer Rudolf Kerner. Under kriget fängslades ca 3500 norska medborgare som misstänktes för antitysk verksamhet. I källarplan inrättades ett flertal fångceller och fångar torterades och misshandlades för att tvingas till medgivanden och erkännanden. Ca 160 fångar som hamnade i Gestapos klor avrättades eller skickades till koncentrationsläger där de avrättades.

Nuvarande status: Bevarat med museum (2017).

Adress: Vesterveien 4, 4616 Kristiansand.

Att ta sig dit: Buss eller promenad från centrala Kristiansand.

Kommentar:

Arkivet är bevarat och det finns en utställning i källarplanet där två celler har rekonstruerats. Utställningen har stort fokus på det lokala och ger en bra överblick över händelserna i området. Intressant är att utställningen ger stort utrymme åt förbrytarna, och inte bara åt Rudolf Kerner, utan även för ett flertal andra tyska officerare som tjänstgjorde i arkivet.

Litteraturtips: Höhne Heinz: Hitlers SS och Gestapo (1967).