Krøkebärsletta


På södra Tromsøya i Tromsö upprättades i juni 1941 ett fångläger som kallades för Sydspissen. Men detta läger visade sig vara för litet och ersattes i oktober 1942 av ett större läger på fastlandet, Tromsdalen, på en plats som kallades för Krøkebärsletta. Samma månad upprättades ytterligare ett fångläger på norra Tromsøya för sovjetiska krigsfångar och detta kallades för Isrenna. Båda läger existerade ändra fram till krigsslutet i maj 1945. Krøkebärsletta kom främst att fungera som ett genomgångsläger för fångar i norra Norge som skulle vidare till Falstad, Grini eller läger i Tyskland. Ca 2500 fångar gick igenom Krøkebärsletta under dess existens, i snitt satt ca 250 fångar åt gången. Även om det var ett genomgångsläger blev fångar förhörda och torterade av Gestapo och i oktober 1943 avrättades åtta st. fångar. Efter kriget fängslades personer som misstänktes haft samröre med Gestapo.

Nuvarande status: Raserat med monument (2015).

Läge: 69°39'01.71" N 19°00'46.15" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Där lägret en gång låg ligger numera Tronstums skola. Av Sydspissen och Isrenna finns det i likhet med Krøkebärsletta ingenting kvar och det finns heller inga monument. På en kyrkogård nedanför skolan finns det ett minnesmonument tillägnat de åtta fångar som mördades i oktober 1943.

Litteraturtips: Kogon, Eugen: SS-Staten (1977).