Ormsund


Strax söder om Oslo började den tyska marinen under 1940 att bygga en förläggning för egen personal. Lägret byggdes av sovjetiska och norska krigsfångar och stod klart 1942. Det var tidstypiskt och bestod av kaserner (två våningar), administration, vaktstuga, garage, verkstäder, mässhall, skyddsrum och uppställningsplats. Lägret revs inte efter kriget utan fick andra ändamål, både militära och civila.

Nuvarande status: Bevarat (2023).

Läge: 59°52' 49.13" N 10°46' 04.86" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

2018 blev lägret förklarat som ett byggnadsminne och står därför under kulturhistoriskt beskydd.

Litteraturtips: Nøkle, Berit: Josef Terboven: Hitlers mann i Norge (1992).