Oscarsborgs fästning


Sent på kvällen den 8 april närmade sig den tyska kryssaren Blücher med sina följeslagare Lützow och Emden inloppet till Oslofjorden. Denna styrka ingick i Operation Weserübung, det tyska anfallet på Danmark och Norge, och dess mål var Oslo. Under hela natten mellan den 8 och 9 april seglade Blücher med följe genom Oslofjorden, men de hade upptäckts och mötte sporadiskt motstånd från diverse kustbatterier. Mörkret och den täta dimma som rådde vid tillfället gjorde det svårt för båda parter att se varandra så Blücher fortsatte i låg hastighet mot Oslo.

Strax efter klockan fyra på morgonen närmade sig styrkan Oscarsborgs fästning som låg mitt i det smala Dröbakssundet ca fyra mil söder om Oslo. En gammalmodig och omodern fästning som hade invigts 1855 av den dåvarande svensk/norska kungen Oscar den förste. Fästningens bestyckning ansågs heller inte kunna bjuda något nämnvärt motstånd, men fästningens befälhavare överste Birger Eriksen var av annan åsikt. Trots oklarheter vad som gällde om fientliga fartyg upptäcktes beordrade han klockan 04.21 två av fästningens tre 28 cm kanoner att öppna eld mot Blücher.

Två skott avfyrades som båda skadade Blücher allvarligt, hon började brinna och manöverförmågan blev kraftigt reducerad. Förutom kanonerna på fästningen öppnade även mindre kustbatterier vid Dröbak eld mot Blücher, Lützow och Emden. Blücher som av någon anledning löpt in i fjorden utan att vara stridsklar kunde bara besvara elden med sina luftvärnskanoner. Men tyskarna hade svårt i mörkret och dimman att lokalisera varifrån skotten kom och försökte öka farten för att därigenom undkomma. Blücher hamnade då i skottlinjen för ett torpedbatteri på fästningen som klockan 04.30 avfyrade två torpeder som båda träffade Blücher

Blücher som redan var svårt skadat drabbades av en kraftig slagsida och befälhavaren Oskar Kummetz insåg att skeppet inte längre kunde räddas. Klockan 06.22 sjönk Blücher utanför Askholmarna drygt två kilometer norr om Oscarsborgs fästning. Mellan 650 – 850 tyskar följde med henne ca 90 meter ner i djupet. De två övriga skeppen Lützow och Emden tvingades vända om, särskilt illa var det för Lützow som hade träffats ett flertal gånger av kustartilleriets kanoner. Tyskarnas försök att inta Oslo via sjövägen hade därmed misslyckats och gav den norska regeringen tid till att fly. Mellan 08.00 och 18.00 den 9 april utsattes fästningen för intensiva bombningar av Luftwaffe och den 10 april kapitulerade Birger Eriksen.

Nuvarande status: Bevarat med museum (2012).

Adress: Oscarsborgs fästning, 1443 Frogn.

Att ta sig dit: Färja från Dröbak.

Kommentar:

Man kan undra varför egentligen inte tyskarna neutraliserade fästningen innan Blücher närmade sig för att undvika den katastrof som följde. Men en trolig orsak är antagligen att tyskarna hade underskattat norrmännen och åsynen av den tyska flottan skulle få fästningen att kapitulera eller överges. Men detta var ett karaktärsdrag hos tyskarna som mer än en gång underskattade sin motståndares vilja, resurser och förmågor att slå tillbaka samtidigt som de egna resurserna och förmågorna många gånger överskattades.

Litteraturtips: Jacobsen; Alf R: Sänkningen av Blücher den nionde april (2010).