Oslo – SS domstol


I slutet på april 1940 upprättade SS chefen Heinrich Himmler en specialdomstol som fick namnet SS- und Polizeigericht IX. Syftet med domstolen var att den skulle döma i ärenden som berörde SS och polisen. Domstolens chef var SS-Hauptsturmführer Hans Oscar. I september 1941 begärde den tyske rikskommissarien Josef Terboven att domstolen även skulle hantera civila ärenden. Detta efter att flera strejker brutit ut i Oslo där norska medborgare ställde krav på högre löner och bättre arbetsförhållanden. Terbovens begäran godkändes av Himmler och därefter kunde även civila ställas inför specialdomstolen. I civilrättsfall kallades domstolen för SS- und Polizeigericht Nord. Domstolen dömde ca 150 norska medborgare till döden, men ännu flera dömdes till fängelsestraff.

Nuvarande status: Bevarat med minnestavla (2023).

Adress: Kristinelundveien 22, 0268 Oslo.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Den f.d. domstolen ligger i ett finare område som heter Frogner där bl.a. flera länders ambassader är förlagda. Det finns en liten minnestavla uppsatt på en intilliggande byggnad. 2023 huserar Nordisk Skibsrederforening i lokalerna.

Litteraturtips: Nøkle, Berit: Josef Terboven: Hitlers mann i Norge (1992).