Oslo - Victoria Terrasse


För en kort tid hade den tyska säkerhetspolisen (SIPO) sitt högkvarter i parlamentsbyggnaden (Stortinget) i Oslo, men i början på maj 1940 flyttade SIPO och SD högkvarteret till Victoria Terrasse i centrala Oslo. De fångar som förhördes vid Victoria Terrasse hämtades som oftast från huvudfängelset på Møllergata 19. Det var från Victoria Terrasse som tyskarnas Polizeihäftlingslager i Norge administrerades. Den 25 september 1942 genomförde det brittiska flygvapnet (RAF) en misslyckad bombräd mot högkvarteret som istället dödade 80 civila.

Själva befälskedjan för SS i Norge såg 1945 ut på följande vis. Högst i SS rang och endast ansvarig inför Himmler var SS-Obergruppenführer Wilhelm Rediess. Under Rediess fanns ett antal SS och Polisledare med ansvar för respektive område. Oslo låg under SSPF Süd-Norwegen och dess chef var SS-Gruppenführer Jakob Sporrenberg. Högste chef för SIPO och SD i Norge var SS-Oberführer Heinrich Fehlis. Gestapo låg adminstrativt inom SIPO och Gestapos chef i Norge var SS-Hauptsturmführer Hellmuth Reinhard. Chef för Gestapo i Oslo och med säte på Victoria Terrasse var SS-Hauptsturmführer Siegfried Fehmer. Chefen för den norska statspolisen (statspolitiet) och säkerhetspolisen (sikkerhetspolitiet) var Karl Marthinsen.

Nuvarande status: Bevarat med minnestavla (2009).

Adress: Victoria Terrasse 5, 0251 Oslo.

Att ta sig dit: Spårvagn eller tunnelbana till stationen Nationaltheatret.

Kommentar:

2011 huserar det norska utrikesdepartementet i byggnaden. Under kriget upprättades det ca 500 läger i Norge med olika funktioner men det fanns bara sex stycken s.k. Polizeihäftlingslager som låg under SIPO:s kontroll. Övriga låg under andra myndigheter. Det första var Ulven i sydvästra Norge som upprättades 1940. Det andra var Grini i Oslo. Det tredje och fjärde var Falstad utanför Levanger respektive Sydspissen i Tromsdalen. Dessa upprättades under 1941. Under 1943 ersattes Ulven successivt av Espeland utanför Bergen och Sydspissen ersattes av Krökebärsletta i Tromsdalen. Inom respektive geografiska område administrerades dessa läger av lokala SIPO kontor. Enbart vid Falstad upprättades det en speciell avrättningsplats i närheten av lägret. Vid andra platser fördes fångar som skulle avrättas iväg till andra platser. Vid Espeland förekom vare sig dödsdomar eller avrättningar.

Litteraturtips: Höhne, Heinz: Hitlers SS och Gestapo (1967).