Skaugum


När tyskarna invaderade Norge i april 1940 försökte ledaren för Nasjonal Samling och tillika nazisympatisören, Vidkun Quisling, att bilda en regering stark nog att ta över ledningen i Norge. Men Quisling hade inte det stöd som krävdes så därför utnämnde Hitler i slutet på april 1940 Josef Terboven till rikskommissarie för det ockuperade Norge. Terboven vidtog omgående åtgärder som stärkte tyskarnas kontroll över Norge och Quisling fick nöja sig med en betydelselös post som ministerpresident.

Terboven hade tjänstgjort i första världskriget och studerade juridik och statsvetenskap efter kriget. Han kom i kontakt med nationalistiska politiska grupperingar och hamnade till slut i nazistpartiet. 1928 utnämnde Hitler Terboven till Gauleiter (högste politiska ledare) i distriktet Essen. 1935 blev han utsedd till president i Rhenprovinsen och kom att göra sig ett namn som en fruktad och brutal ledare, egenskaper som gjorde att Hitler såg honom som lämplig att kuva de oregerliga norrmännen. Även om det var Quisling och hans kabinett som officiellt hade makten i Norge var det Terboven som hade den reella makten. Endast armén och SS stod utanför hans kontroll.

Som rikskommissarie bar Terboven det yttersta ansvaret för de brott mot civila som tyskarna gjorde sig skyldiga till i Norge. Under Terbovens tid som rikskommissarie fungerade Skaugum gård i Asker, strax söder om Oslo, som hans privatbostad. Hans tjänstebostad var parlamentet i Oslo. Terboven höll även bjudningar i Skaugum för prominenta tyska ledare i Norge. Den i Norge högste SS-chefen, Obergruppenführer Wilhelm Rediess, hade en tjänstebostad i Skaugum. Under 1944 lät Terboven bygga en skyddsbunker bakom Skaugum.

När krigsslutet närmade sig föll Terbovens värld samman. Han var sedan 1923 en dedikerad nazist som inte kunde föreställa sig en värld och framtid utan nazism och Hitler. Terboven var dessutom fullt medveten om vad han var skyldig till under sina år i Norge och att han därmed riskerade dödsstraff efter kriget. För att undvika rättvisan sprängde han sig i bunkern på Skaugum den 8 maj 1945. Samma dag hade även Rediess begått självmord på Skaugum och hans kropp lades i samma rum i bunkern där Terboven sprängde sig. Båda kroppar förstördes kraftigt i explosionen men kunde ändå identifieras.

Nuvarande status: Bevarad (2017).

Läge: 59° 51'14 N, 10° 26'35 E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Skaugum är (2017) hem för den norska kronprinsen Haakon och hans hustru Mette-Marit och därmed stängt för besökare. För att hålla obehöriga borta från gården omges den av högt staket och vaktas dygnet runt av Hans Majestäts kungliga garde. Som besökare kan man endast promenera på utsidan av gården men pga. buskar och träd är det svårt att få en skymt av huset och vakterna tycker inte om att man fotograferar. 

Gällande bunkern som Terboven begick självmord i finns den mig veterligen kvar och ligger i skogen bakom Skaugum. Den låg helt eller delvis under jord och till ytan var den ganska stor och mätte ca 175 meter från öst till väst. Den bestod av flera rum för diverse ändamål och tanken var nog att invånarna skulle kunna stanna i bunkern under en längre tid om så var nödvändigt. Mig veterligen så ska den finnas kvar i relativt gott skick. Den ligger dock inom ett säkerhetsområde som gör det svårt (eller omöjligt) att få en skymt utav den.

Litteraturtips: Nøkle, Berit: Josef Terboven: Hitlers mann i Norge (1992).