Telavåg


Ca 25 kilometer sydväst om Bergen på den norska västkusten ligger den en liten fiskeby som heter Telavåg. Under första hälften av andra världskriget var byn ett nav för agenter som anlände med båt från Storbritannien till Norge. Från Telavåg skickades de senare vidare till sina destinationer/uppdrag i Norge. Transporter gick även åt motsatt håll för personer som önskade fly till Storbritannien. Oftast gick transporterna till Shetlandsöarna och därifrån till det brittiska fastlandet. Men det var också en riskfylld verksamhet för de inblandade vilket skulle visa sig en dag i april 1942. Två agenter hade anlänt med båt och hölls gömda i ett hus i Telavåg. Tyskarna hade genom en informatör fått vetskap om detta och skickade den 26 april ca 60 man till Telavåg för att arrestera agenterna. När agenterna konfronterades utbröt en eldstrid var av två officerare från Gestapo dödades tillsammans med en utav agenterna. Vid tillslaget hittades även ett stort antal vapen.

Den tyske rikskommissarien Josef Terboven kunde inte låta detta gå obemärkt förbi och beslöt därför att statuera ett exempel. Den 30 april arresterades samtliga invånare i Telavåg, samtliga byggnader brändes ner, båtarna som låg i hamnen förstördes/sänktes och all boskap slaktades. Alla män mellan 16 och 60 år som inte mördades skickades till koncentrationslägret Sachsenhausen i Tyskland. Av dessa mördades 31 st. Kvinnor och barn skickades till Fremnes skola utanför Norheimsund ca fem mil öster om Bergen där de satt fängslade i ca två år innan de frigavs. Tyskarna lät också sätta upp informationsskyltar i närliggande byar om att det var strängeligen förbjudet att bosätta sig i Telavåg och att detta i så fall skulle bestraffas med döden. Ingen annan by i Norge drabbades lika hårt under kriget som Telavåg. Samma dag som massakern ägde rum hedrades de två Gestapoofficerarna med statsbegravning i Bergen.

Nuvarande status: Återuppbyggt med museum (2019).

Adress: Årvikadalen 20, 5380 Telavåg.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Det som drabbade Telavåg var egentligen exakt detsamma som hände Lidice i Tjeckien, Oradour i Frankrike, Khatyn i Vitryssland eller Kragujevac i Serbien men är inte alls lika känt. Det som låg till grund för massakrerna vid dessa platser var exakt desamma som i Telavåg, men kanske är det dess avskildhet på den norska västkusten som gjort att den inte letat sig fram till folks medvetande. Efter kriget byggdes Telavåg upp igen. Vid Nordsjöfartsmuséet, som för övrigt handlar om transporterna av agenter och andra under andra världskriget, finns en intressant utställning och framförallt en intressant film om massakern.

Litteraturtips: Ueland, Asgeir: Kampen om tungvattnet (2016).