Tromsö – Håköya


Utanför Håköya, strax utanför Tromsö i norra Norge, ligger det tyska slagskeppet Tirpitz och vilar. Tirpitz var det andra (det första var Bismarck) av två slagskepp av Bismarck klass som tyskarna byggde. Tirpitz började byggas 1936 vid varvet i Wilhelmshaven, sjösattes 1939 och togs i tjänst i februari 1941. Inledningsvis tjänstgjorde hon i Östersjön, men i januari 1942 skickades hon till Faettenfjord norr om Trondheim i Norge med uppdrag att avskräcka en eventuell allierad invasion samt att anfalla allierade konvojer på deras rutt till Sovjetunionen. Men Tirpitz insatser i kriget var allt annat än spektakulära och hon höll sig mest gömd i de norska fjordarna och gav sig sällan ut på öppet hav. Den enda gången hon gav sig iväg på ett offensivt uppdrag var när hon i september 1943 ingick i en flottstyrka som anföll en brittisk väderstation på Spetsbergen. Efter utfört uppdrag begav hon sig snabbt tillbaka till tryggheten i fjordarna.

Hitler ville inte riskera att hans enda kvarvarande marina stolthet gick samma öde till mötes som hennes systerfartyg Bismarck (som sänktes på öppet hav i maj 1941). Men bara hennes existens gjorde henne till ett potentiellt hot mot allierade konvojer och hon band därmed brittiska marina styrkor som annars hade kunnat användas på andra håll. Hon var en nagel i ögat på den brittiska flottan och i synnerhet på den brittiske premiärministern Winston Churchill som närmast var besatt av henne. Britterna planerade och genomförde ett flertal attacker från både luften och vattnet i syfte att sänka henne. Den mest spektakulära räden (operation Source) genomfördes i september 1943 i Kåfjord, Nordnorge, då hon attackerades av brittiska miniubåtar.

Sex ubåtar hade bogserats från sin bas i Skottland till Altafjordens inlopp. En ubåt skulle attackera kryssaren Lützow, två ubåtar skulle attackera slagskeppet Scharnhorst. Av dessa attacker blev det inget eftersom ubåtarna drabbades av missöden, en t.o.m. försvann ute til havs. Men de tre ubåtar som skulle attackera Tirpitz kunde påbörja attacken på morgonen den 22 september. Två av ubåtarna tog sig med både tur och skicklighet förbi skyddsnäten som omgav Tirpitz. Där lyckades de sedan att placera ut tidsinställda sprängladdningar under Tirpitz skrov. Den tredje ubåten tog sig aldrig förbi skyddsnäten. Ubåtarna innanför näten upptäcktes dock och tvingades upp till ytan och kapitulerade, men besättningen lyckades sänka ubåtarna. Den tredje ubåten sänktes troligtvis av Tirpitz, men dess öde är inte riktigt fastställt. Ca en timme efter att ubåtarna upptäcktes skakades Tirpitz av en våldsam explosion. Explosionen gav Tirpitz omfattande skador som höll henne borta från all sjöaktivitet fram till april 1944.

Britterna hade dock fått vittring på henne och genomförde ett flertal flygattacker mot henne i Kåfjord. I september 1944 skadades hon såpass allvarligt vid ett flyganfall att hon knappt var sjöduglig. Med nöd och näppe kunde hon i oktober 1944 ta sig till Håköya utanför Tromsö. Tanken var att hon där skulle fungera som artilleri i samband med en eventuell allierad invasion. Den 12 november 1944 genomförde det brittiska flygvapnet (RAF) operation Catechism. 31 brittiska Lancaster bombplan attackerade Tirpitz när hon låg för ankar vid Håköya. Varje plan var utrustad med en s.k. Tallboy, en pansarbrytande bomb som vägde dryga fem ton. Av de 29 Tallboys som släpptes mot henne träffades Tirpitz av två stycken allvarligt, men det var de Tallboys som slog ner i vattnet intill Tirpitz och som skapade ett vattenvakuum som fick henne att kapsejsa. Ca 1000 besättningsmän dog i attacken medan ca 900 överlevde. I samband med sänkningen av Tirpitz var det sista marina tyska hotet oskadliggjort och britterna kunde därefter avsätta marina resurser på annat håll.

Nuvarande status: Monument (2015).

Läge: 69° 38'53.50 N 18° 48'15.54 E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Tirpitz låg sedan kvar upp och ner fram till 1948 då hon såldes till ett företag som skrotade den del utav henne som låg ovanför ytan. Ett omfattande arbete som pågick ända fram till 1957. Under arbetet upprättades en stor plattform intill Tirpitz som blev kvar efter skrotningen. Plattformen har med tiden slitits ner men den finns alltjämt kvar och misstas ibland för att vara Tirpitz. Resten av Tirpitz ligger istället kvar under ytan strax utanför plattformen, men vid extremt lågvatten kan hon bryta ytan och visa sig. Med åren har också utrustning och delar av Tirpitz bärgats eller spolats upp på land, en del har hamnat på museum, en del har hamnat hos privata samlare, men en del ligger också kvar på stranden.

I en hästhage vid stranden finns det en stor krater som bildades när en Tallboy slog ner på land. Numera har Tirpitz förklarats som en gravplats men det hindrar ändå inte folk från att dyka vid henne. Ca 100 meter från strandkanten har det upprättats ett minnesmonument som är tillverkat av stål från Tirpitz. När jag besökte Tirpitz i juli 2015 fanns det både ljus och blommor vid monumentet och platsen besöktes vid mitt besök av andra personer. Jag måste säga att det var en overklig känsla att från stranden blicka ut över vattnet med vetskapen om att under den fridfulla ytan vilar detta mytomspunna och respektingivande slagskepp där delar utav hennes besättning fortfarande vilar.

I en f.d. tysk ammunitionsbunker vid Tromsö försvarsmusem finns det en permanent utställning om Tirpitz. Utställningen består av fotografier, tidningsklipp och inte minst en massa saker som bärgats från Tirpitz. Utställningen må vara enkel till sin utformning men den är mycket intressant och sevärd.

Litteraturtips: Bishop, Patrick: Uppdrag Tirpitz: Så sänktes Hitlers största slagskepp (2013).