Trondheim – Dora


I Trondheim började tyskarna under 1941 att bygga en ubåtsbas som kallades för Dora I och stod klar 1943. Basen bestod av fem fållor som tillsammans kunde hysa sju st. ubåtar. Under 1942 började bygget av Dora II, men denna kom aldrig att hinna färdigställas. Tanken var att Dora II skulle bestå av 4 st. fållor med en sammanlagd kapacitet på sex st. ubåtar. Ansvaret för bygget av båda baser var Organisation Todt. När Dora I stod klar kom basen att bli den tyska 13:e ubåtsflottiljens huvudbas. Flottiljen bestod av ca 55 ubåtar som om vartannat befann sig på uppdrag medan andra låg i hamn för underhåll och service. Det var främst norra Atlanten och Ishavet som var de primära operationsområdena för ubåtar som utgick från baser i Norge. Målet var att sänka allierade konvojer på sin väg mot Murmansk och Archangelsk i Sovjetunionen. Basen bombades vid ett tillfälle under kriget men utan att någon större skada åstadkoms.

Nuvarande status: Bevarat (2017).

Adress: Maskinistgata 1, 7042 Trondheim.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

I det som var Dora I ligger bl.a. Trondheims statsarkiv, bowlinghall, privata firmor och idrottsföreningar. Dora II verkar vara uthyrt till privata personer. Det är tämligen enkelt att promenera runt vid både Dora I och II. Det som gör att Dora i jämförelse med ubåtsbaserna på den franska Atlantkusten är mindre intressant är att de byggts på och att det gamla på så vis delvis försvunnit i det nya. Det är sällan en lyckad kombination att göra ingrepp i historiska byggnader även om jag i detta fall förstår syftet.

Litteraturtips: Tamelander; Michael & Hård af Segerstad, Jonas: Havets vargar (2009).