Vennersberg


I Kongsvinger upprättade tyskarna under kriget ett mindre läger för utbildning av bl.a. poliser. Lägret kallades för Vennersberg. Exakt vilken form av utbildning och vilka uppgifter de gavs efter slutförd utbildning känner jag inte till.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat (2022).

Läge: 60°11' 14.27" N 12°01' 18.55" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Det finns ytterst lite information tillgänglig om lägrets historia, typ storlek, organisation och syfte. Är också osäker på när det revs, men det finns i alla fall två baracker bevarade och dessa hyrs/ägs av en lokal motorförening.

Litteraturtips: Höhne, Heinz: Hitlers SS och Gestapo (1967).