Baumgartner Höhe


Efter att Tyskland införlivat Österrike i mars 1938 började nazisterna omgående tillämpa sina raslagar på den österrikiska befolkningen. På mentalsjukhuset Baumgartner Höhe i Wien utfördes eutanasi på patienter med fysiska och psykiska handikapp. Sjukhuset blev dock aldrig någon officiell eutanasicentral.

Nuvarande status: Bevarat med museum (2008).

Adress: Baumgartner höhe 2, 1140 Wien.

Att ta sig dit: Buss.

Kommentar:

Nazisterna övertog en del av sjukhuset och det är i den delen som museet finns. Museet har sparsamma öppettider och hela utställningen är på tyska.

Litteraturtips: Friedlander, Henry: The Origins of Nazi Genocide – From euthanasia to the final solution (1995).