Ebensee


Ebensee är en liten österrikisk stad ca 75 kilometer sydväst om Linz med ca 8500 invånare. Den ligger vackert belägen med branta bergsslutningar vid sjön Traunsee, men det är inte de natursköna vyerna som staden är hågkommen för utan det är det koncentrationsläger som nazisterna upprättade 1943. Ebensee var ett satellitläger till Mauthausen och var ett av flera läger som upprättades under krigets andra hälft. Dess ursprungliga syfte var att det skulle ersätta raketfabriken i Peenemünde där tyskarna tillverkade och utvecklade V1 och V2 raketerna. I Ebensee fick därför fångarna inledningsvis arbeta med att bygga upp fabriken igen. Anledningen till att tillverkningen av V1 och V2 flyttades till Ebensee var att fabriken i Peenemünde bombades av allierade flyg. Därför förlades produktionen i Ebensee inuti bergen som då blev ett naturligt skydd mot eventuella bombanfall.

Projektet kallades för ’Projekt Zement’ men produktionen av V1 och kanske framförallt V2 förflyttades dock senare till Nordhausen. Tunnelkomplexen i Ebensee kom istället att användas för annan krigsproduktion. Nedanför berget upprättades själva fånglägret som ända fram till befrielsen expanderade och bestod när lägret befriades i maj 1945 av ca 40 baracker och ett krematorium. Fram till sommaren 1944 hade de döda transporterats till Mauthausen för att kremeras men i takt med att antalet döda steg byggde nazisterna ett eget krematorium. Det är som i de flesta fall svårt att fastställa hur många som dog i Ebensee under de knappa två år som lägret existerade, men antalet offer ligger runt 20 000 varav de flesta dog under krigets sista månader då lägret var kraftigt överbefolkat. När lägret befriades av amerikanarna satt det drygt 18 000 fångar i Ebensee. Flertalet av fångarna hade tyfus och pga. smittorisken revs lägret.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat med museum (2008).

Adress: Kirchengasse 5, 4802 Ebensee.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

2008 är det forna lägerområdet ett stort villaområde och det enda som finns kvar av lägret är den f.d. lägerentrén som i sig blivit ett monument. Däremot finns det tunnlar kvar och i en utav dem finns det ett museum. Ebensee var ett utav de läger som amerikanarna filmade i samband med befrielsen.

Litteraturtips: Freund, Florian: Concentration camp Ebensee: Subcamp of Mauthausen (1998).