Frühlingssturm


På våren 1941 var de tyska förberedelserna för Operation Barbarossa i full gång. Men en statskupp mot den tyskvänliga regimen i Jugoslavien fick Hitler att i början på april 1941 angripa (Operation Marita) Jugoslavien och Grekland. Under tidigare kampanjer på västfronten upprättades speciella högkvarter (FHQ) varifrån Hitler och hans stab ledde och följde krigsutvecklingen. Hitlers beslut att anfalla Jugoslavien och Grekland kom dock hastigt och därför hann inte tyskarna bygga något FHQ på plats i likhet med de på västfronte. Därför förlades ett provisoriskt FHQ i Hitlers personliga tåg, Amerika, intill en liten tågstation i Mönichkirchen, ca 70 kilometer sydväst om Wien. Platsen var väl dold i en dalgång och det fanns en lång tunnel som Hitlers tåg kunde ta skydd utifall platsen utsattes för flyganfall. Precis intill stationen låg hotell Mönichkirchnerhof där Hitler och hans stab inkvarterades. Detta i all hast upprättade FHQ fick namnet Frühlingssturm och fungerade som ett provisoriskt FHQ under de ca två veckor långa fälttåget på Balkan. Därefter övergavs stationen utan att förstöras.

Nuvarande status: Bevarat (2008).

Läge: 47° 31' 13" N, 16° 4' 9" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Det är inte mycket som har förändrats sedan Hitlers tid. Hotellet är nedlagt men finns alltjämt kvar. Stationen och tunneln finns också kvar men numera passerar tågen utan att stanna. Det enda som skiljer sig från bilderna i After the battle – A guide to Hitler’s headquartiers no 19 är att vegetationen är mera påtaglig än vad den var på våren 1941. Det har diskuterats och diskuteras fortfarande huruvida detta hastigt uppkomna fälttåg kom att påverka Operation Barbarossa. Anfallet mot Sovjetunionen var planerat att påbörjas i slutet av maj men försenades ca en månad pga. fälttåget på Balkan. Debatten gäller huruvida denna månad var avgörande för om Tyskland skulle ha besegrat Sovjetunionen innan höstregnen och vintern slog till.

Litteraturtips: Seidler, Franz W. & Zeigert, Dieter: Hitler’s secret headquarters (2004).