Wien - Morzinplatz


Kort efter att Österrike i mars 1938 införlivats i Tyskland anlände SS-chefen Heinrich Himmler och hans SS till Österrike. I Wien övertog Gestapo hotell Metropol vid Morzinplatz och inrättade sitt högkvarter. De personer som togs in till förhör leddes via bakvägen ner till förhörsrummen och cellerna i källaren. Där utsattes fångarna hot, misshandel eller tortyr för att framtvinga erkännanden eller avslöjande. Hotellet förstördes i slutet på kriget.

Nuvarande status: Raserat med monument (2008).

Adress: Morzinplatz 1, 1010 Wien.

Att ta sig dit: Tunnelbana till stationen Schwedenplatz.

Kommentar:

Att Gestapo förlade sina högkvarter i städernas centralare delar var vare sig någon slump eller hemlighet. Högkvarteren blev på så vis en ständig påminnelse för befolkningen om dess närvaro, men det tjänade också ett annat syfte. I en tid då bilen inte var lika vanlig som den är idag var det enkelt för angivare att bege sig till högkvarteret och lämna uppgifter. Uppgifter som kunde leda till arrestering, förhör, tortyr och död.

Litteraturtips: Höhne, Heinz: Hitlers SS och Gestapo (1967).