Althammer


Strax söder om Ruda slaska i södra Polen upprättades i september 1944 ett satellitläger till Auschwitz som kallades för Althammer. Lägret var ett f.d. krigsfångeläger för italienska krigsfångar och bestod av åtta baracker som omgavs av dubbla stängsel med taggtråd. I oktober 1944 satt ca 500 judiska fångar från främst Polen, Frankrike och Ungern. Fångarna tvingades att gräva diken, förbereda marken för byggnader och lägga ledningar till en närliggande kraftstation. Kommendant var SS-Oberscharführer Hans Mirbeth och till sin hjälp hade han inte bara SS män, utan även reservister från marinen. Minst tjugo fångar dog i lägret men fångar deporterades också tillbaka till Auschwitz där de gick ett okänt öde till mötes. Lägret evakuerades i januari 1945 då fångarna tvingades iväg på dödsmarscher till andra läger västerut.

Nuvarande status: Raserat med minnestavla (2015).

Läge: 50° 14' 11" N 18° 51' 4.0" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Lägret är inte helt raserat, en del utav köket finns fortfarande kvar och där finns också minnestavlan uppsatt.

Litteraturtips: Kogon, Eugen: SS-Staten (1977).