Anlage Riese


Anlage Riese är namnet på ett stort tunnelkomplex dom ligger i Sowie bergen i sydvästra Polen. När konstruktionen påbörjades under 1943 tillhörde Sowie bergen Tyskland och låg i nedre Schlesien. Mellan november 1943 och februari 1945 byggdes enorma stora tunnelkomplex vid sju olika platser som helt eller delvis färdigställdes under kriget, Wlodarz, Osowka, Sokolec, Sobon, Rzeczka, Jugowice och Ksiaz. Projektet kallades för Riese som på tyska betyder ungefär gigantisk. Av konstruktionen att döma kan projektet haft ett industriellt syfte. Det påminner om de krigsproducerande industrier som förlades inuti bergen i Tyskland, bl.a. Dora-Mittelbau i Nordhausen. Ett rykte som uppstått är att tyskarna planerade att bygga s.k. mirakelvapen. Andra rykten hävdar att dessa mirakelvapen i själva verket var kärnvapen och att tyskarna forskade om framställning av kärnvapen vid Riese. En annan teori är att platsen skulle bli ett enormt FHQ för Hitler och den högsta militära ledningen varifrån Hitler skulle leda kriget. Men allt detta är bara spekulationer som det i brist på dokument inte går att fastställa, men de har gett upphov om den mystik som omger komplexet. Även om det var tänkt som ett FHQ besökte Hitler aldrig platsen.

De fångar som tvingades arbeta med bygget hämtades från koncentrationslägret Gross-Rosen, ca tio mil norrut. Fångarna inhystes i fyra s.k. satellitläger Wüstegiersdorf, Dörnau, Oberwüstegiersdorf och Wüstewaltersdorf. Samtliga fyra läger var underställda Gross-Rosen. Hur många som arbetade med komplexet vet man inte och inte heller hur många tusen fångar som dog under arbetet. Komplexet är över 35 kvadratkilometer stort och fram till 2009 har det upptäckts sju stycken tunnelkomplex. Man tror att det finns fler ännu så länge oupptäckta tunnlar i bergen. De tunnlar som är upptäckta har inte till fullo utforskats. När Sovjetunionen erövrade området och tunnlarna upptäcktes blev de grundligt utforskade, men efter detta blev de lämnade åt sitt öde. Följden blev att tunnlarna plundrades.

Några kilometer sydöst om Rzeczka vid Ludwikowice Klodzkie finns det ytterligare en mytomspunnen plats som tillhörde Riese. Exakt vad som gjordes på platsen vet man inte, om det ens gjordes något. Eller om det som eventuellt gjordes var så hemlighetsfullt som myten ger sken utav. Men en teori som den polske författaren Igor Witkowski lägger fram är att nazisterna genomförde experiment med ett föremål som liknade en stor kyrkklocka (Die Glocke). Witkowski hävdar att tyskarna experimenterade med en form av ”antigravitation” som skulle möjliggöra visuella tidsresor. Andra teorier spekulerar i att klockan skulle kunna ha varit någon form av flyktkapsel för nazister som ville fly undan rättvisan. Klockan skulle bl.a. ha drivits av radioaktiva ämnen som innebar att ett flertal av de forskare som arbetade med klockan miste livet till följd av strålning. Vid den här platsen finns det en stor cirkulär konstruktion som Witkowski anser skulle kunna vara ruinerna efter testanläggningen där klockan testades. Men konstruktionen skulle också lika väl kunna vara något så odramatiskt som en förfallen industrianläggning som inte har något som helst att göra med topphemliga experiment. Vart själva klockan och de som arbetade med den skulle ha tagit vägen efter kriget är också ett ämne för myter och spekulationer.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat med museum (2011).

Läge: 50°40'10.43" N 16°25'06.86" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

1995 tog privata intressenter över tre utav tunnelkomplexen, Osowka, Wlodarz och Rzeczka, och öppnade upp dem för besökare. Tunnelkomplexen präglas av en turism där man slår mynt av den mystik som uppstått kring platsen. Platserna marknadsförs ibland som Hitlers bunker trots att han aldrig var där. Men man har förstått att det finns ett marknadsvärde i namnet Hitler som utnyttjas till fullo. Den mest intressanta platsen att besöka är Osowka, där finns det förutom tunnlarna även ruiner efter en fabriksanläggning på berget. 2013 var bygget även i full färd med ytterligare ett tunnelmuseum vid Die Glocke.

Litteraturtips: Seidler, Franz W. & Zeigert, Dieter: Hitler’s secret headquarters (2004).