Bialystok stora synagoga


Tyskarna ockuperade Bialystok den 27 juni 1941 och redan samma dag föste medlemmar ur polisbataljon 309 in ca 2000 judar i den stora synagogan i centrala Bialystok (vissa uppgifter nämner 700 judar). Synagogan sattes sedan i brand och med undantag av ett fåtal som lyckades fly brändes övriga inne. Branden spred sig också till närliggande hus och de judar som gömde sig där brändes inne. Sammanlagt mördades ca 3000 judar denna ödesdigra dag i Bialystoks judiska historia.

Nuvarande status: Raserad med monument. (2009).

Läge: 53°07'50.37"N 23°09'27.63"E

Att ta sig dit: Promenad från centrala Bialystok

Kommentar:

Monumentet ligger på en innergård och ser ut som en förvrängd kupol vilket kan ge intrycket av att det är en kvarleva från den ursprungliga synagogan, men detta är alltså felaktigt.

Litteraturtips: Arad, Yitzhak: Holocaust in the Soviet union (2009).