Blizna


I augusti 1943 bombades tyskarnas produktions och testanläggning för V2 raketer i Peenemünde. För att minimera framtida skador beslöt nazisterna att flytta produktion och testanläggning till tre olika platser. Produktionen förlades inuti Harzbergen (Nordhausen), Tyskland, designen förlades inuti bergen vid sjön Trausee (Ebensee), Österrike, och testanläggningen förlades till en liten by som heter Blizna, ca tio mil öster om Krakow. I området fanns det sedan 1940 ett militärt övningsområde som hette SS Truppenübungsplatz Heidelager som därmed kom att fungera som en form av kamouflage för den verksamhet som nu förlades på platsen. Den nya testanläggningen gick under namnet Artielleriezielfeld Scar och ansvarig för bygget blev SS-Gruppenführer Hans Kammler. Byns invånare tvångsförflyttades och därefter upprättades en ny rejäl betongväg och en järnvägslinje. Inom det befintliga militära övningsområdet upprättades andra nödvändiga byggnader som förråd, garage, förvaringslokaler av raketer, monteringsverkstäder, uppskjutningsramper, observationsbunkrar, skyddsrum, mm. Alla byggnader bands samman av mindre vägar och en smalspårig järnväg för att transportera raketerna.

Den första provskjutningen av en V2 raket ägde rum den 5 november 1943 och genomfördes av en testgrupp från Peenemünde som hette Lehr- und Versuchbatterie 444. Ytterligare grupper tillkom och sammanlagt genomförde de ca 200 provskjutningar av V2 raketer. På våren 1944 anlände regemente 155 som började avfyra V1 raketer mot mål mellan Lublin och Chelm. De militära trupper som deltog i testerna i Blizna kom sedan att förflyttas till Västeuropa där de bl.a. kom att ingå i de förband som avfyrade raketer mot London. Sekretessen kring testanläggningen var rigorös, men de starkt bevakade tågtransporterna i riktning mot Blizna fick den polska motståndsrörelsen att misstänka att något hemligt pågick. Misstankarna bekräftades och motståndsrörelsen samlade in information som i sin tur skickades till London. London var intresserat av huruvida det skulle vara möjligt att komma över en raket. Av en ren slump lyckades motståndsrörelsen i maj 1944 komma över en relativt intakt V2 raket som hade störtat ner i en flod. Raketen demonterades och smugglades i delar till London. På sommaren 1944 började nazisterna avveckla testanläggningen eftersom den sovjetiska Röda armén närmade sig. Allt av värde förflyttades till Tuchola i norra Polen där testerna återupptogs. Den polska hemma armén intog testanläggningen i juli 1944 och i början på augusti samma år anlände Röda armén.

Nuvarande status: Raserat med museum (2013).

Läge: 50° 11' 22.49" N 21° 36' 29.12" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Museet heter Park Historyczny Blizna och är en liten inhägnad park där en massa föremål ställts ut, bl.a. repliker av både V1 och V2 raketer. Även andra föremål som hittats i samband med utgrävningar eller som kvarlämnats av tyskarna finns också att se. Informationsskyltar med engelsk text finns placerade längs de små vägarna som binder samman utställningen. Det finns även ett litet museum med en massa mindre föremål. Utanför parken finns det informationsskyltar vid exempelvis forna baracker, förråd, uppskjutningsramper, bunkrar mm. Balansen mellan text, föremål, fotografier och historiska kvarlevor gjorde ett positivt intryck på mig. Nackdelen är dess geografiska placering långt ute på landsbygden och långt från närmaste större stad, drygt två timmar med bil från Krakow.

Litteraturtips: Kennedy, Gregory P: Germany´s V-2 Rocket (2006).