Breslau festung


I sydvästra Polen ligger staden Wroclaw men som fram till 1945 låg i Tyskland och hette då Breslau. Wroclaw blev en polsk stad först efter Potsdam konferensen i juli/augusti 1945. Breslau hade sedan 1741 tillhört både Preussen och Tyskland och låg i det historiska området nedre Schlesien (Niederschlesien). I samband med Tysklands enande 1871 blev Breslau Tysklands sjätte största stad med en övervägande tysk befolkning och med starka tyska traditioner. Staden var också i början på trettiotalet ett starkt nationalsocialistiskt fäste där de hade stora valframgångar. Fram till februari 1945 hade Breslau förskonats från någon allvarligare förstörelse och många flyktingar från andra tyska städer sökte sig till Breslau.

När den sovjetiska Röda armén närmade sig staden i slutet på januari 1945 hade invånarantalet nästan fördubblats till ca en miljon invånare. Hitler hade redan i september 1944 deklarerat staden som en fästning som skulle försvaras till sista man. Ansvaret för försvaret av staden gavs till Gauleiter Karl Hanke. En hängiven nazist som inte tillät civilbefolkningen att evakueras förrän i slutet på januari 1945, då var det egentligen redan var för sent. Pga. att Hanke inte tillät civilbefolkningen att evakuera i tid dog ca 9000 civila dog under den inledande och illa förberedda evakueringen. Temperaturer ner mot minus 20 grader gjorde också att människor dog.

Flera av de som ändå lyckades att evakuera hamnade i Dresden där flera omkom under de våldsamma bombningar som engelska och amerikanska bombplan genomförde i mitten på februari. När det sovjetiska anfallet mot Breslau inleddes den 8 februari fanns det därför tusentals civila kvar i staden. Röda armén mötte hårt tyskt motstånd och staden verkade göra skäl för utnämningen till fästning. Breslau försvarades av ca 80 000 tyska soldater och allt sedan Hitler i september 1944 deklarerat staden som fästning hade tyskarna byggt försvarsringar i och runt staden. Staden var även ur ett industriellt perspektiv viktig för tyskarna vilket gjorde det än mer nödvändigt att försvara den.

I mitten på februari inledde den Röda armén en direkt attack mot staden som gick fram längs stadens gator och hus. Staden erövrades inte förrän den 6 maj. En tredjedel av staden förstördes under striderna och sammanlagt dog ca 170 000 civila, 6000 tyska soldater stupade och 45 000 tillfångatogs. Sovjetunionen förlorade över 8000 man. Hanke utnämndes i samband med Hitlers politiska testamente till ny Reichsführer-SS. Ett ämbete han egentligen aldrig hann tillträda. Efter Breslau flydde Hanke till Tjeckien där han tillfångatogs som krigsfånge. I samband med en transport tillsammans med anda krigsfångar försökte de fly. I det kaos som uppstod slogs Hanke ihjäl av upprörda tjecker. Idag är staden återuppbyggt och av den tidigare övervägande tyska befolkningen finns det inte mycket kvar. De flesta tyskar flydde eller blev fördrivna från Breslau till Tyskland och dessa ersattes av repatrierade polacker.

Nuvarande status: Återuppbyggt (2009).

Adress: Grabiszynska 141, 53-439 Wroclaw. Plac Strzegomski 2, 53-681 Wroclaw (bunkers).

Att ta sig dit: Samtliga platser nås lätt med spårvagn.

Kommentar:

Det finns inte många fysiska kvarlevor kvar i staden från striderna mellan februari och maj 1945. En bunker var i augusti 2009 på väg att byggas om till ett bostadshus medan det i en annan fanns en bar och en klädaffär. Byggnaden där tyskarnas hade sin ledningscentral finns kvar och ligger på en ö i floden Odra. På en annan plats i centrala Wroclaw ligger det något som kallas för Partisan hill där det också fanns bunkrar som använts i försvaret. Under en kortare period under försvaret av Breslau förlades den tyska ledningscentralen i dessa. 2009 var i alla fall en av dessa bunkrar ombyggt till ett litet kasino. I Wroclaws södra utkanter ligger det en förfallen sovjetisk krigskyrkogård.

Litteraturtips: Beever, Antony: Berlin – Slutstriden (2004).