Bromberg – DAG


I skogen strax sydöst om Bydgoszcz (tyska Bromberg) i del som heter Glinki började tyskarna 1939 att bygga en stor ammunitionsfabrik. Fabriken tillhörde koncernen Dynamit-Aktien Gesellschaft (DAG) som hade grundats av Alfred Nobel under 1860-talet. Med tiden kom koncernen att bli den största producenten av ammunition i Tyskland. Fabriken i Bydgoszcz byggdes huvudsakligen med hjälp av slavarbetare som även kom att arbeta med själva produktionen. I december 1942 uppgick arbetskraften till ca 10 000 slavarbetare men i slutet av kriget arbetade så många som ca 20 000 i fabriken. Dessa inhystes i läger som upprättades i närheten av fabriken. Fabriken i Bromberg kom att bli den näst största av alla ammunitionsfabriker som tyskarna byggde under kriget. Dess huvudsakliga uppgift var att producera sprängmedel (nitroglycerin) och montera ammunition. Ca 40 000 – 50 000 slavarbetare miste livet under fabrikens existens.

Nuvarande status: Delvis bevarad/raserad med museum (2021).

Läge: 53°04' 15.26" N 18°04' 26.07" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Museet är uppdelat i en både inomhusdel och en utomhusdel och det är riktigt intressant där tiden före andra världskriget flyter ihop med tiden för andra världskriget. Flera av rummen och tunnlarna är renoverade och intressanta och binds ihop av en ca två kilometer lång slinga som löper både inomhus och utomhus. Utställningarna består av en blandning av föremål, fotografier, text där allt är placerat i en autentisk miljö. Den stora nackdelen är trots att museet är relativt nytt så är all text endast på polska. Utanför museet och i skogen runt omkring finns ett flertal ruiner som kan besökas, dock på egen risk men som egentligen gör det hela än mer intressant.

Litteraturtips: Ulrich, Herbert: Hitler’s Foreign Workers: Enforced labor in Germany under the Third Reich (2006).