Bromberg – DAG


I skogen strax sydöst om Bydgoszcz (tyska Bromberg) i del som heter Glinki började tyskarna 1939 att bygga en stor ammunitionsfabrik. Fabriken tillhörde koncernen Dynamit-Aktien Gesellschaft (DAG) som hade grundats av Alfred Nobel under 1860-talet. Med tiden kom koncernen att bli den största producenten av ammunition i Tyskland. Fabriken i Bydgoszcz byggdes huvudsakligen med hjälp av slavarbetare som även kom att arbeta med själva produktionen. I december 1942 uppgick arbetskraften till ca 10 000 slavarbetare men i slutet av kriget arbetade så många som ca 20 000 i fabriken. Dessa inhystes i läger som upprättades i närheten av fabriken. Fabriken i Bromberg kom att bli den näst största av alla ammunitionsfabriker som tyskarna byggde under kriget. Dess huvudsakliga uppgift var att producera sprängmedel (nitroglycerin) och montera ihop ammunition. Ca 40 000 – 50 000 slavarbetare miste livet under fabrikens existens.

Nuvarande status: Delvis bevarad/raserad med museum (2021).

Läge: 53°04' 15.26" N 18°04' 26.07" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Museet är uppdelat i en inomhusdel och en utomhusdel. Tiden före andra världskriget ges ett stort utrymme utan att man tummat på kvaliteten på det som hände under andra världskriget. Flera av rummen och tunnlarna är renoverade och binds ihop av en ca två kilometer lång slinga som löper både inomhus och utomhus. Utställningarna består av en blandning av föremål, fotografier, text där allt är placerat i en autentisk miljö. Den stora nackdelen är trots att museet är relativt nytt så är all text endast på polska. Utanför museet och i skogen runt omkring finns ett flertal ruiner att besöka. Dock på egen risk.

Litteraturtips: Ulrich, Herbert: Hitler’s Foreign Workers: Enforced labor in Germany under the Third Reich (2006).