Bromberg-Ost


I september 1944 upprättades ett kvinnligt satellitläger till Stutthof i Bydgoszcz (tyska Bromberg) som kallades för Bromberg-Ost. Fångarna tvingades arbeta i närliggande industrier. Lägret vaktades av kvinnliga SS-officerare och flera utav dem ställdes efter kriget inför rätta.

Nuvarande status: Raserat (2010).

Läge: 53°07'42.47" N 18°04'17.09" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Numera finns det diverse industrier på det forna lägerområdet som har upprättats efter kriget och vad som är eventuella kvarlevor av lägret kan vara svårt att veta. Men troligtvis är de stolpar som finns längs tomtgränsen en kvarleva av lägret.

Litteraturtips: Kogon, Eugen: SS-Staten (1977).