Budy


Ca fem kilometer sydväst om Auschwitz upprättades i april 1942 ett satellitläger till Auschwitz vars huvudsakliga syfte var att bedriva jordbruk. Lägret hade upprättats under 1941 men pga. avståndet mellan Auschwitz och Budy beslöt SS att det vore lämpligare att upprätta ett läger på plats eftersom det var tidskrävande att låta fångarna marschera till och från Auschwitz. Vid lägrets upprättande satt inte mer än ca 40 manliga fångar i lägret och under den första tiden satt bara polacker i lägret, men senare satt även fångar av andra nationaliteter i lägret, inklusive judar. Vid årsskiftet 42/43 byggdes lägret ut med ett dussintals baracker och under 1944 byggdes det ut ytterligare. Lägrets konstellation förändrades och utökades från att från början enbart varit ett läger med manliga fångar. Med tiden inrättades även ett kvinnligt läger och under 1943 ett kvinnligt straffkompani. Kommendant för lägret var SS-Oberscharführer Hermann Ettinger innan han ersattes av SS-Unterscharführer Bernard Glause. Majoriteten av fångarna var kvinnor och under 1943 satt ca 600 kvinnor i lägret. I januari 1945 började SS evakuera lägret och skickade fångarna till läger västerut.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat med informationstavla (2015).

Läge: 50°00'21.08" N 19°09'24.64" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Alla tidigare baracker är mig veterligen borta, men en byggnad finns i alla fall kvar och på den finns en minnestavla uppsatt. Vem som äger huset känner jag inte till. I oktober 1942 slogs 90 franska judinnor ihjäl av kvinnliga kapos. Orsaken till detta har aldrig fastställts, Auschwitz kommendant Rudolf Höss försvarade massakern som ett svar på en revolt.

Litteraturtips: Kogon, Eugen: SS-Staten (1977).