Budy


Cirka fem kilometer sydväst om Auschwitz upprättades i april 1942 ett satellitläger underordnat Auschwitz. Dess huvudsakliga syfte var att bedriva jordbruk. Lägret själv hade funnits sedan 1941. Då marscherade fångar fram och tillbaka från Auschwitz för att arbeta i Budy. Detta var tidskrävande och därför beslutade SS att upprätta ett fångarläger på plats. Ursprungligen fanns det ca 40 manliga fångar, främst polska män. Senare placerades också fångar från andra nationaliteter i lägret, inklusive judar. Vid årsskiftet 42/43 utvidgades lägret med dussintals baracker och 1944 utvidgades det ytterligare. 1943 inrättades ett kvinnligt straffläger vid sidan av manslägret. Befälhavaren för lägret var SS-Oberscharführer, Hermann Ettinger, innan han ersattes av SS-Unterscharführer, Bernard Glause. Majoriteten av fångarna var kvinnor och 1943 var det cirka 600 kvinnor i lägret. I januari 1945 började SS evakuera lägret och skickade fångarna till läger västerut.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat med informationstavla (2015).

Läge: 50°00'21.08" N 19°09'24.64" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Alla tidigare baracker är mig veterligen borta, men en byggnad finns i alla fall kvar och på den finns en minnestavla uppsatt. Vem som äger huset känner jag inte till. I oktober 1942 slogs 90 franska judinnor ihjäl av kvinnliga kapos. Orsaken till detta har aldrig fastställts, Auschwitz kommendant Rudolf Höss försvarade massakern som ett svar på en revolt.

Litteraturtips: Kogon, Eugen: SS-Staten (1977).