Chelmek


I oktober 1942 upprättades intill en järnväg i Chelmek ett satellitläger till Auschwitz. Ca 150 fångar (främst judar) som kommit till Auschwitz i transporter från Frankrike, Belgien och Holland utnyttjades som slavarbetare i en lokal skofabrik. Deras uppgift var att rengöra dammar varifrån fabriken tog sitt vatten. Hunger, hårt arbete och misshandel från SS vakterna gjorde att 47 fångar dog under lägrets första och enda två månader i drift. Ytterligare 64 fångar var så illa däran att de flyttades till Auschwitz sjukstuga. I december 1942 avvecklades lägret och de kvarvarande 34 fångarna skickades till Auschwitz. Av dessa dog minst 28 inom en månad, vilket innebär att i stort sett samtliga fångar som satt i lägret dog.

Nuvarande status: Raserat med minnestavla (2015).

Läge: 50° 6' 14" N 19° 16' 24" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

För att vara ett läger som enbart existerade i två månader är det betydligt mer påkostat än många andra monument vid läger som existerade en betydligt längre tid. Vad det är som styr detta låter jag vara osagt, men en orsak kan vara att det är privata finansiärer som har finansierat monumentet och som har någon form av personlig koppling till lägret. För dem som satt i lägret har det dock knappast någon betydelse eftersom lidandet inte tar hänsyn till hur länge ett läger existerade.

Litteraturtips: Kogon, Eugen: SS-Staten (1977).