Czarne – Stalag II B


Ca femton mil nordväst om Bydgoszcz ligger Czarne (tyska Hammerstein) och där upprättade tyskarna 1939 ett krigsfångeläger som kallades för Stalag II B. Det låg på ett tidigare militärt övningsområde som under första världskriget varit ett läger för ryska krigsfångar. 1933 upprättade nazisterna ett läger för politiska motståndare på området. De första krigsfångarna var polska soldater som tillfångatagits i samband med Tysklands invasion av Polen i september 1939. Senare under kriget kom också belgiska, franska, serbiska, amerikanska, italienska och sovjetiska krigsfångar att skickas till lägret. Fångarna tvingades bo i dåligt utrustade baracker som omgående blev överfulla. De sanitära faciliteterna var obefintliga och trångboddheten ledde till att sjukdomar kunde spridas. Svält och kyla bidrog också till en hög dödlighet bland fångarna. Fångarna tvingades också att utföra slavarbete, trots att detta inte var tillåtet enligt Genevekonventionen.

I juni 1941 upprättades ett nytt läger strax söder om det ursprungliga. Här var det främst sovjetiska krigsfångar som tagits i samband med den tyskla inavsionen av Sovjetunionen i juni 1941. Det nya lägret kallades för Lager-Ost (eller Stalag 315) medan det gamla fick namnet Lager-Nord. Även italienska och serbiska krigsfångar satt i detta läger. I Lager-Ost utbröt i november 1941 en tyfusepidemi som varade ända fram till mars 1942 och orsakade mellan 40 000 – 50 000 dödsoffer. Det fanns en motståndsrörelse i lägret och flyktförsök gjordes, en del lyckades, andra inte. Båda lägren hade en tillhörande kyrkogård där fångar som dog begravdes i massgravar. I slutet på januari 1945 började tyskarna att evakuera fångarna västerut som en följd av att fronten närmade sig. Lägret befriades av den sovjetiska Röda armén i april 1945. Uppskattningsvis dog ca 65 000 krigsfångar i lägret. 

Nuvarande status: Raserat med monument (2024).

Läge: 53°41' 43.44" N 16°53' 59.22" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Det finns monument och kyrkogårdar upprättade vid båda lägren. Monumentet vid Lager-Ost upprättades så sent som 2021. Monumentet vid Lager-Nord ser till formen ut att ha upprättats någon gång under kommunisttiden. Precis bredvid detta monument ligger kyrkogården för fångar som dog i Lager-Ost. Av lägren finns det rester kvar på de forna lägerområdena. När jag var där i februari 2024 var det regn och snö så det var inte möjligt att hitta några rester av lägret. Kyrkogården tillhörande lager-Nord verkar ligga inom någon form av semi-militärt område så den hade jag inte möjlighet besöka.

Litteraturtips: Bob, Fedorowich, Kent: Prisoners of War and Their Captors in World War II (1996).