Czestochowa – HASAG


1863 grundades ett företag i Leipzig som hette Hugo Schneider Aktiengesellschaft Metallwarenfabrik (HASAG). Inledningsvis började man med småskalig produktion av metallprodukter men under första världskriget började man tillverka krigsmaterial. Efter kriget minskade efterfrågan på krigsmaterial drastiskt i Tyskland som en följd av Versaillesfördraget. Men under trettiotalet då Tyskland under nazisterna började återupprusta ökade efterfrågan på krigsmaterial återigen och företaget ingick lukrativa kontrakt med den tyska krigsmakten och SS.

När Tyskland invaderade Polen i september 1939 ökade efterfrågan på krigsmaterial än mer och företaget expanderade i både Tyskland och det ockuperade Polen där fabriker upprättades i tre städer, Czestochowa, Kielce och Skarzysko-Kamienna. HASAG kom att utnyttja slavarbetare från både getton och koncentrationsläger i det ockuperade Polen. HASAG expanderade till att bli det tredje största företaget som utnyttjade slavarbetare i sin produktion. Fabriken i Czestochowa existerade mellan 1942 och 1945 och kom främst att tillverka ammunition.

Genom att utnyttja slavarbetare gjorde sig HASAG skyldiga till krigsbrott då förhållandena i fabrikerna var undermåliga. Tyskarna genomförde regelbundna selekteringar av slavarbetarna och de fångar som inte längre kunde arbeta riskerade att mördas. Bl.a. så mördades ca 500 slavarbetare från HASAG i Czestochowa på den judiska begravningsplatsen i juli 1943. När den sovjetiska Röda armén avancerade västerut på hösten 1944 evakuerade tyskarna fabrikerna i Polen och dess arbetare till fabriker inne i Tyskland. Sammanlagt uppgick antalet slavarbetare vid de tre HASAG fabrikerna i Polen till ca 60 000 varav ca hälften dog.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat med minnestavla (2023).

Läge: 50°47' 52.72" N 19°07' 07.27" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

En del fabrikslokaler är säkerligen sedan länge rivna, andra verkar stå tomma/övergivna, vissa verkar hyras ut till diverse företag eller privatpersoner, en del hus verkar vara bostäder. Lokalerna ligger i ett industriområde blandat med bostäder och det känns som ett litet nedgånget område.

Litteraturtips: Gilberg, Martin: Holocaust: A History of the Jews of Europe During the Second World War (1987).