Czestochowa – Jewish Cemetery


I östra Czestochowa ligger den judiska begravningsplatsen som började anläggas i början på artonhundratalet. Den är med sina ca 5000 gravar den fjärde största judiska begravningsplatsen i Polen. Under andra världskriget begravde tyskarna judar som mördats vid olika tillfällen i Czestochowa. Det kunde vara judar som misstänktes vara partisaner, judar som bar vapen eller judar som ansågs vara överflödiga och därmed oproduktiva. Men begravningsplatsen användes också som en avrättningsplats. Den 21 juli 1943 sköts ca 200 judar på platsen. Majoriteten av dessa var slavarbetare från tyskkontrollerade industrier i Czestochowa. Ett mindre antal judiska polismän och deras familjer mördades också vid detta tillfälle och begravdes i samma massgrav.

Nuvarande status: Bevarad med monument (2023).

Läge: 50°47' 55.92" N 19°10' 05.92" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Begravningsplatsen (kyrkogården) är omgiven av tomma tomter och industrier. Den sista begravningen ägde rum 1970 och kyrkogården är sliten och lite övergiven. Men monumenten som hedrar offren för Förintelsen har renoverats eller ersatts med nya monument. Platsen ger fortfarande en liten känsla av obehag eftersom delar av den ligger bland träd som är minst lika gamla som gravarna själva.

Litteraturtips: Gilberg, Martin: Holocaust: A History of the Jews of Europe During the Second World War (1987).