Czestochowa – Jewish Cemetery


I östra Czestochowa ligger den judiska begravningsplatsen som började anläggas i början på artonhundratalet. Den är med sina ca 5000 gravar den fjärde största judiska begravningsplatsen i Polen. Under andra världskriget begravde tyskarna judar som mördats vid olika tillfällen i Czestochowa. Det kunde vara judar som ansågs vara partisaner, judar som gjort väpnat motstånd eller judar som av tyskarna ansågs vara ett hot eller framtida hot mot tysk överhet och därför mördades. Men begravningsplatsen användes också som en avrättningsplats. Den 21 juli 1943 sköts ca 200 judar på platsen. Majoriteten av dessa var slavarbetare från tyskkontrollerade industrier i Czestochowa. Ett mindre antal judiska polismän och deras familjer mördades också vid detta tillfälle och begravdes i samma massgrav.

Nuvarande status: Bevarad med monument (2023).

Läge: 50°47' 55.92" N 19°10' 05.92" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Begravningsplatsen (kyrkogården) ligger lite för sig själv omgiven av tomma tomter och industrier. Den sista begravningen ägde rum 1970 och jag misstänker att den sedan dess inte sköts om på regelbunden basis. Den är absolut inte förfallen men den känns sliten och gamla gravstenar ligger lite huller om buller och det var nog länge sedan någon släkting besökte just dessa gravar. De monument som hedrar Förintelsens offer har dock renoverats eller ersatts med nya monument. Platsen ger ändå en smärre känsla av obehag då delar av den ligger bland träd som är minst lika gamla som de gravar som omger dem.

Litteraturtips: Gilberg, Martin: Holocaust: A History of the Jews of Europe During the Second World War (1987).