Czestochowa – Stalag 367


På hösten 1941 upprättade tyskarna ett krigsfångeläger i Czestochowa som fick namnet Stalag 367. De bestod av två delar, dels en mindre del som upprättades i f.d. polska militära kaserner (Nordkaserne), dels en större del i Czestochowas östra utkanter där primitiva träbaracker byggdes på ett tidigare obebyggt område. De första sovjetiska krigsfångarna anlände i september 1941. De kom bl.a. att utnyttjas som slavarbetare i HASAG-fabriken i Czestochowa som tillverkade ammunition. Bristen på föda och mediciner innebar en hög dödlighet bland fångarna. Lägg därtill regelbundna avrättningar. De fångar som dog begravdes i massgravar. Lägret var främst ämnad för meniga och underofficerare, men det satt även officerare från Röda armén i lägret. Fr.o.m. hösten 1943 skickades även italienska krigsfångar till lägret som en följd av Italiens kapitulation samma månad. Under 1944 när den sovjetiska Röda armén avancerade västerut och närmade sig Czestochowa påbörjade tyskarna att evakuera fångar till läger västerut. Lägret befriades av Röda armén den 17 januari 1945. Mellan 1941 och 1945 satt ca 65 000 sovjetiska krigsfångar i lägret och av dessa dog ca 17 000.

Nuvarande status: Raserat med monument (2023).

Läge: 50°48' 53.29" N 19°09' 05.95" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Efter kriget revs det större lägret och där finns ingenting kvar förutom ett minnesmonument och en urblekt informationstavla. Nordkaserne finns däremot kvar som 2023 tillhörde Czestochowas tekniska universitet. På universitetets fasad finns en minnestavla. Den nuvarande minnestavlan sattes upp 2016 eftersom den tidigare, som sattes upp 1950 under kommunisttiden, var en hyllning till polsk-sovjetiska relationer lika mycket som det var en hyllning till de som satt i lägret.

Litteraturtips: Bob, Fedorowich, Kent: Prisoners of War and Their Captors in World War II (1996).