Czestochowa – Stary rynek


När tyskarna i september 1942 började deportera judar från Czestochowas getto till Treblinka försökte judarna fly eller gömma sig, en del lyckades men de flesta deporterades. En som lyckades var Hersh Frajman som bodde i ett hus vid torget (nuvarande gamla torget). Han hade byggt två dolda rum i källaren där han lyckades gömma 27 medlemmar ur familjen undan tyskarna. Hersh tillbringade den mesta tiden med att försöka hitta mat och andra förnödenheter till familje medlemmarna. Efter 23 dagar, under den tid som det stora gettot tömdes på judar, lyckades Hersh förflytta samtliga familje medlemmar till det nya lilla gettot. Detta var ett getto för de judar som tyskarna behövde för slavarbete. Av de 27 familjemedlemmar som Hersh hjälpte överlevde 23 kriget. Hersh själv och hans fru mördades dock under en razzia som tyskarna genomförde den 4-5 januari 1943.

Nuvarande status: Bevarat med minnestavla (2023).

Läge: 50°48' 42.67" N 19°07' 47.03" E

Att ta sig dit: Promenad från central Czestochowa.

Kommentar:

Huset finns kvar och på fasaden finns det en minnestavla. I vilken utsträckning källaren och de dolda rummen finns kvar är desto mer osäkert. Sannolikt har källaren återställts medan de dolda rummen sedan länge är borta.

Litteraturtips: Gilberg, Martin: Holocaust: A History of the Jews of Europe During the Second World War (1987).