Dabrowa


Längs vägen vid en by som heter Dabrowa strax söder om Ciepielow mördades den 9 september 1939 ca 250 polska krigsfångar av den tyska krigsmakten. Beslutet att mörda krigsfångarna grundade sig i att polackerna hade utfört ett bakhåll mot tyskarna och bl.a. dödade en officer under striden. Tyskarna gick dock segrande ur striden men som hämnd för bakhållet beordrade den tyske befälhavaren överste Walter Wessel att krigsfångarna skulle skjutas som partisaner. De beordrades därför att ta av sig sina uniformer varefter de sköts. Detta var en av de första massakrerna och kanske den största, sett till antalet offer, men absolut den mest kända som den tyska krigsmakten begick under det månadslånga polska fälttåget. Överste Walter Wessel tilldelades senare under kriget Riddarkorset med eklöv för sina insatser (dock inte för massakern) men dog i en bilolycka i juli 1943.

Nuvarande status: Monument (2023).

Läge: 51° 13' 21.36"N, 21° 35' 44.64"E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Anledningen till att massakern är den mest kända beror delvis på att den fotograferades av en okänd soldat som var på plats. Den är också mer känd Ciepielow massakern trots att den begick i Dabrowa. Massakern i sig är ett bevis på att krigsbrott inte bara begicks av SS utan även av den ”vanliga” tyska krigsmakten som, inte bara i Dabrowa, utan på alla fronter gjorde sig skyldiga till krigsbrott i samma utsträckning som förband ur Waffen-SS. Idag finns det ett flertal välskötta monument och informationstavlor på platsen.

Litteraturtips: Smedberg, Marco & Zetterling, Niklas: Andra världskrigets utbrott: Hitlers anfall mot Polen 1939 (2007).