Danzig Nazi HQ


I slutet på maj 1933 vann nazisterna en förkrossande seger vid valen i den fria staden Danzig (nuvarande Gdansk). Den högste nazistiske ledaren i Danzig Albert Forster fick därmed en maktbas varifrån han kunde infiltrera den fria stadens styre. Danzig hade sedan 1920 varit en fri stad med en form av delat styre mellan Tyskland och Polen under överseende av Nationernas förbund. Staden kom ändå under hela tjugotalet att förbli ett starkt nazistiskt fäste och en katalysator för andra världskrigets utbrott i september 1939.

Hitler krävde att Danzig och den korridor som skar av Tyskland från Ostpreussen skulle återföras till det tyska riket. Hitler hade i oktober 1930 utnämnt Forster till Gauleiter (högste nazistiska politiska ledare) i den fria staden Danzig. Som Gauleiter var Forster endast ansvarig inför Hitler vilket gav honom ett stort inflytande och politiska fördelar gentemot potentiella konkurrenter, bl.a. mot Arthur Greiser som utmanövrerades på hösten 1939. Greiser blev istället Gauleiter i Wartheland.

I oktober 1939 upplöstes den fria staden och blev en del av distriktet Danzig-Västra Preussen. Distriktet införlivades i det tyska riket och Hitler utsåg Forster till Riksståthållare och Gauleiter. Forster var därmed Hitlers förlängda arm med uppgift att säkerställa att den nazistiska politiken och ideologin infördes med de medel som uppgiften krävde. Forster kom därmed att bli direkt ansvarig för de brott som nazisterna begick i distriktet mellan 1939 och 1945. Bl.a. för de massakrer som utfördes på polska medborgare samt deportationer av både judar och polacker till andra områden eller läger.

Inom distriktet låg också koncentrationslägret Stutthof där ca 100 000 människor satt fängslade mellan 1939 och 1945. Även om lägret låg under SS kontroll och att Forster därmed inte hade något direkt ansvar över lägret så var han i egenskap av Gauleiter delaktig i dess upprättande. Sitt ämbete och sin stab förlade Forster i en större fashionabel villa strax utanför centrum. I slutet på kriget flydde Forster västerut men tillfångatogs av engelsmännen. Han utlämnades tillbaka till Polen där han ställdes inför rätta och dömdes till döden. Han hängdes i Mokotow fängelset i Warszawa 1952.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat (2021).

Läge: 54°21' 51.00" N 18°38' 06.58" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

När jag besökte villan var den nedgånge, tom och omgiven av ett högt stängsel för att hålla obehöriga ute. Jag antar att dess framtid är oviss.

Litteraturtips: Miller, Michael D: Gauleiter: The Regional Leaders of the Nazi Party and their Deputies, 1925-1945 (2012).