Dorohucza


I mars 1943 upprättades ett arbetsläger i Dorohucza, ca tre mil öster om Lublin. Det bestod av tre undermåliga baracker för fångar, en barack för SS manskap, en barack för ukrainska vakter samt en köksbarack. Fångbarackerna omgavs av stängsel medan de andra barackerna var förlagda utanför stängslet. Ca 500 fångar satt i lägret och en majoritet av dessa var judar från Holland som deporterats till Sobibor men valts ut till slavarbete i stället för att mördas i Sobibors gaskammare. I Dorohucza tvingades de att arbeta med att bryta torv i ett närliggande fält. Lägrets kommendant var SS-Hauptscharführer Gottfried Schwarz som tidigare arbetat i Sobibor. Lägret existerade bara fram till den 3 november 1943 då lägrets judar mördades. Den dagen/natten mördades ca 18 000 judar i flera läger, däribland Dorohucza, i Lublin distriktet på order av SS-chefen Heinrich Himmler. Anledningen var att flera uppror i både getton och läger ägt rum tidigare under året och Himmler ville undvika fler uppror. Lägret revs därefter.

Nuvarande status: Raserat (2023).

Läge: 51°09' 46.82" N 22°59' 48.48" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Något monument finns inte och det verkar heller inte finnas något kvar av själva lägret. Det forna lägerområdet är idag ett fält med diverse växtlighet.

Litteraturtips: Kogon, Eugen: SS-Staten (1977).