Dworek Reichenów


När Warszawaupproret startade den 1 augusti 1944 skördade den polska Hemma armén inledande framgångar mot den tyska ockupationsmakten. Men upprorets framgång vilade på om den sovjetiska Röda armén som befann sig på floden Wislas östra sida kom till undsättning eller inte. När den inte gjorde det var Hemma arméns öde beseglat och sakta men säkert malde de bättre utrustade tyska förbanden ner de sämre utrustade polackerna. I slutet på september inleddes förhandlingar om en kapitulation mellan Hemma arméns befälhavare General, Tadeusz Bór-Komorowski och den tyske befälhavaren SS-Obergruppenführer, Erich von dem Bach-Zelewski. Bach-Zelewski hade inrättat sitt högkvarter i en herrgård (Dworek Reichenów) i Ozarów Mazowiecki väster om Warszawa och det var där som kapitualtionen undertecknades den 3 oktober 1944. I kapitulationen gavs Hemma arméns soldater status som krigsfångar och kom därmed att behandlas i enlighet med Genevekonventionen. Soldaterna skickades därför till krigsfångeläger, men en del soldater misstrodde de tyska löftena och gömde sig hellre bland civilbefolkningen än tysk fångenskap. Warszawas ca 700 000 invånare skickades i sin tur till läger västerut. Men ca 1000 personer lyckades gömma sig bland Warszawas ruiner tills Röda armén gick in i staden i mitten på januari 1945.

Nuvarande status: Bevarat med monument (2015).

Adress: Józefa Poniatowskiego 1, 05-850 Ozarów Mazowiecki.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Herrgården finns kvar och ligger på privat mark och var i maj 2015 obebodd. Den omges av en mur med en låst grind men det går ändå att få en bra översyn av herrgården från utsidan. Det är givetvis lockande att klättra över muren för att på så vis komma närmare historien, men ibland måste man respektera och acceptera att historien enbart låter sig beskådas på avstånd.

Litteraturtips: Davies, Norman: Slaget om Warszawa: Upproret 1944 (2004).