Eintrachthütte


1942 upprättades ett arbetsläger för judar i ett stålverk i Eintrachthütte (nuvarande Swietochlowice), ca fem kilometer väster om Katowice. I maj 1943 underställdes lägret Auschwitz och blev nebenlager Eintrachthütte. Lägret bestod av ett flertal träbaracker för fångarna medan lägeradministrationen var inhysta i en tegelbyggnad. Hela lägerområdet omgavs av ett dubbelt taggtrådsstängsel och strategiskt utplacerade vakttorn. Inledningsvis satt ca 200 judar och 300 sovjetiska krigsfångar i lägret, antalet fångar utökades senare när ca 400 franska tvångsarbetare anslöt. Under 1944 satt ca 1400 judiska fångar i lägret. Oavsett antal fångar och dess ursprung så utnyttjades de som slavarbetare i ett närliggande stålverk där de tillverkade kanoner. Förhållandena var svåra med bristfälliga förnödenheter, bristfällig inkvartering och vakternas godtyckliga beteende innebar att döden ständigt var närvarande. De som inte längre ansågs vara arbetsföra skickades tillbaka till Auschwitz för att mördas. I december 1944 började lägret evakueras eftersom den sovjetiska Röda armén närmade sig och fångarna skickades iväg till Mauthausen. Lägret befriades i slutet på januari 1945.

Nuvarande status: Raserat med monument (2013).

Läge: 50°16'46.19" N 18°54'03.07" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Efter att lägret befriades använde den kommunistiska regimen lägret för att fängsla misstänkta medborgare, främst från Oberschlesien. Det enda som idag återstår av lägret är det forna lägergrinden och ett tvättställ som står på en privat tomt på det forna lägerområdet.

Litteraturtips: Kogon, Eugen: SS-Staten (1977).