Fürstengrube


I september 1943 upprättades ett satellitläger till Auschwitz i Myslowice. Lägret bestod av sex stycken baracker som omgavs av stängsel med taggtråd och bevakades av fyra stycken vakttorn. Kommendant var SS-Hauptscharführer Otto Moll som senare blev chef för krematorierna i Birkenau. Moll ersattes av SS-Oberscharführer Max Schmidt. Sammanlagt tjänstgjorde ca 60 SS officerare i lägret. Majoriteten av fångarna var polska judar och de utnyttjades som slavarbetare till utgrävningar av en kolgruva samt till kolutvinning i en befintlig gruva. SS genomförde regelbundna selektioner av fångar och de fångar som inte ansågs vara arbetsförmögna skickades tillbaka till Auschwitz. Ca 1300 fångar arbetade i lägret fram till att lägret evakuerades i januari 1945. Så sent som den 27 januari, samma dag som Auschwitz befriades, mördade SS fångar som var för sjuka för att evakueras, bl.a. genom att sätta sjukstugor i brand. Endast ett fåtal fångar som var kvar i lägret överlevde genom att gömma sig.

Nuvarande status: Raserat med monument (2015).

Läge: 50° 10' 38" N 19° 6' 38" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Delar av muren som omgav lägret finns kvar.

Litteraturtips: Kogon, Eugen: SS-Staten (1977).