Gleiwitz I-IV


I mars 1944 upprättades ett satellitläger till Auschwitz i Gleiwitz. Fångar från Auschwitz utnyttjades som slavarbetare för att reparera järnvägsvagnar, bygga vägar och landningsbanor vid en närliggande flygplats. Själva fånglägret omgavs av en mur, taggtrådsstängsel och vakttorn. Knappt 100 fångar dog till följd av antingen hårt arbete, misshandel, svält, sjukdomar eller att de avrättades. Fångarna tvingades också genomgå regelbundna selektioner där de som SS läkarna bedömde som arbetsoförmögna skickades tillbaka till Auschwitz. I januari 1945 fanns drygt 1300 fångar i lägret som tvingades iväg på en dödsmarsch västerut till Gross rosen.

I maj 1944 övertog Auschwitz ett befintligt arbetsläger för judar i Gleiwitz som utnyttjades som slavarbetare i en ”fotogen” fabrik. Fånglägret kallades för Gleiwitz II och bestod av ett flertal baracker som omgavs av taggtrådsstängsel och vakttorn. De manliga fångarna slavarbetade med att bygga ut fabriken och att reparera fabriksutrustning. De kvinnliga fångarna arbetade inne i fabriken med hantering av fotogen vilket fick följderna att de drabbades av kroppsliga skador både invärtes och utvärtes. Vid årsskiftet 44/45 satt över tusen fångar i lägret. I januari 1945 evakuerades fångarna till Sachsenhausen och Ravensbrück.

I juli 1944 upprättades ett tredje satellitläger till Auschwitz i Gleiwitz vilket kallades för Gleiwitz III. Inledningsvis tvingades fångarna att bygga själva fånglägret och att iordningsställa fabriken de skulle arbeta i. Produktionen kom igång i oktober 1944 och fångarna tvingades att arbeta med diverse produkter som var ämnade för krigsmakten samt tillverkning och reparationer av utrustning för järnvägsvagnar.

I juli 1944 upprättades ett fjärde satellitläger till Auschwitz i utkanten av Gleiwitz (IV). Inledningsvis satt ca 80 ryska och polska fångar från Monowitz i lägret men redan i augusti ersattes dessa med ungerska och polska judar. Deras första uppgift var att bygga baracker och sätta upp taggtråd runt lägret. Senare tvingades de att arbeta med diverse militärfordon och att arbeta med att lossa frakt vid en kanal. När lägret evakuerades i januari 1945 satt det ca 450 fångar i lägret vilka skickades iväg till andra läger. Knappt sextio fångar som var för sjuka för att evakueras mördades genom att SS satte eld på sjukbaracken.

Nuvarande status: Raserat med monument (2015).

Läge: The monuments are located at four different locations in Gliwice.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Vid Gleiwitz II och IV finns det enbart monument. Vid Gleiwitz I finns det en minnestavla på en husvägg. Vid Gleiwitz III finns det ett minnesmonument men också minst två stycken bevarade vakttorn och en bevarad del av muren som omgav lägret. Vakttornen är låsta och det går inte att gå in i dem. För att hitta minnesmonumentet och vakttornen måste man köra in på ett industri/företagsområde.

Litteraturtips: Kogon, Eugen: SS-Staten (1977).